Skip to content
Still fra ROSE. Foto: Roger Do Minh

Initiativer og calls

Her finder du information om de forskellige initiativer og calls, som vi løbende sætter i gang.

Manuskriptudvikling

Hos Den Vestdanske Filmpulje ønsker vi, at opkvalificere manuskriptforfattere i det vestdanske område, og derfor byder vi på to udviklingsforløb: Forfatterfokus 2 og Forfatterfokus 3.

Filmkonsulent Kirsten Bonnén Rask står i spidsen for begge forløb, hvor hun er til rådighed for både nyere og etablerede manuskriptforfattere.

Forfatterfokus 2

Forfatterfokus 2 er et individuelt forløb for manuskriptforfatter(e) eller hold bestående af manuskriptforfatter(e) og producent. Forfatterfokus 2 kan forløbe på to forskellige måder alt efter, hvad der passer deltagerne bedst. Målet i sidste ende er, at manuskriptforfattere og producenter får sparring på deres konkrete projekter.

Det individuelle forløb kan enten være i en form, hvor Kirsten Rask læser og giver noter til jeres manuskripter, samt følger op via samtaler vedrørende projektet, eller forløbet kan være i form af en individuel workshop – enten kort og intensiv eller længerevarende.

Varighed

De individuelle forløb bliver tilpasset de enkelte forfattere og producenters behov og projekter, og det bliver afviklet digitalt eller fysisk efter aftale.

Hvem kan deltage?

Forfattertalenter, der har skrevet mindst to kortfilm, professionelle manuskriptforfattere og producenter kan ansøge om at deltage i Forfatterfokus 2 – men det er et krav, at forfattere og producenter har regional tilknytning til Den Vestdanske Filmpuljes område.

Manuskriptforfattere kan tilmelde sig alene og få noter og vejledning uden at have en producent tilknyttet endnu.

Alle typer projekter kan få udviklingshjælp gennem Forfatterfokus 2, uanset om projekterne har modtaget støtte fra Den Vestdanske Filmpulje eller søger støtte andre steder.

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Send en mail til Kirsten Bonnén Rask på kirsten@filmpuljen.dk, og fortæl om jeres projekt. 

Da Kirsten Rask alene afvikler de individuelle forløb i Forfatterfokus 2, vil det være begrænset hvor mange projekter og hold, der kan deltage ad gangen. Projekter og hold udvælges i takt med, at der er plads.

Vigtige datoer

Der er ingen tidsfrister for ansøgning, og der er ingen begrænsninger på, hvor mange samtaler eller workshops man kan få. Kirsten Rask kan være tidsmæssigt begrænset lige efter Den Vestdanske Filmpuljes ansøgningsfrister, men ellers er hensigten, at sparring og workshops kan blive afholdt, når behovet er der.

Forfatterfokus 3

Forfatterfokus 3 er et workshopforløb med tre workshops, der afholdes i løbet af foråret og efteråret 2022. Der bliver udviklet fire til fem forskellige projekter i løbet af de tre workshops. Deltagerne i workshoppene arbejder tæt sammen, drager nytte af hinandens noter og lærer af hinandens “fejl”, problemløsninger, m.v.

Varighed

Der vil være tre workshops i alt, og hver workshop varer mellem to-tre dage. Workshoppene finder sted i slutningen af foråret 2022 samt efteråret 2022. Se datoer for workshoppene nedenfor under “Vigtige datoer”.

Hvem kan deltage?

Forfattertalenter, der har skrevet mindst to kortfilm, professionelle manuskriptforfattere og producenter kan ansøge om at deltage i Forfatterfokus 3 – men det er et krav, at forfattere og producenter har regional tilknytning til Den Vestdanske Filmpuljes område. Det er muligt at deltage med projekter med eller uden producent.

Alle typer projekter kan få udviklingshjælp gennem Forfatterfokus 3, uanset om projekterne har modtaget støtte fra Den Vestdanske Filmpulje eller søger støtte andre steder.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Send en ansøgning, som indeholder et kort CV, en projektbeskrivelse/treatment/manuskript (alt efter hvilken fase projektet befinder sig i) samt en kort motivation (max. en kvart side) for deltagelse i Forfatterfokus 3.

Ansøgning skal sendes til kirsten@filmpuljen.dk.

Vigtige datoer

Ansøgningsfristen til Forfatterfokus 3 er den 4. april 2022.

1. workshop: Mandag den 16. maj til onsdag den 18. maj 2022.
2. workshop: Mandag den 15. august til onsdag den 17. august 2022.
3. workshop: Tirsdag den 15. november til onsdag den 16. november 2022.

Still fra CALAMITY.
Still fra CALAMITY.

Animationsfokus

Den Vestdanske Filmpulje har i 2022 særlig opmærksomhed på at støtte udvikling og markedsmodning af animerede spillefilm eller serier. Vi inviterer derfor erfarne animationsproducenter til at ansøge om op til 200.000 kr. per projekt til de sidste faser af udviklingen – serier skal her være målrettet børn og unge. 

Det er vores ønske at bidrage til at styrke mulighederne for animeret dansk indholdsproduktion i en øget international konkurrence og efterspørgsel. Vi ønsker med initiativet at være med til at sikre, at danske, regionalt forankrede projekter får de bedste udviklingsmuligheder og finder vej til endelig finansiering herhjemme og i udlandet.

Hvad betyder den særlige støtte for animationsudvikling?

Animerede spillefilm og serier møder andre udfordringer end realfilm, når de skal finansieres. Udvikling af animeret indhold kan være dyr og med et marked, som i stadig større grad også kræver international finansiering, bliver det endnu vigtigere at have en god finansieringspakke.

Det handler ikke alene om den gode fortælling i manuskriptet eller teamets erfaring men også om, hvorvidt man i tilstrækkelig grad kan synliggøre produktionernes særlige kvaliteter. Det kan være eksempler på karakterer, stil, metode, kulturelle særkender eller lignende, så markedsaktører i den videre finansiering får et godt billede af den endelige produktion.

I praksis kan den udvidede støtte til udvikling altså benyttes til f.eks. at skabe indhold til pilot, udvikle karaktereksempler, animatic, fremhæve særlige salgsargumenter, få konsulentbistand fra eksterne eksperter eller færdigudvikle fortællingen.

Udover den kontante støtte tilbydes løbende sparring med vores konsulenter om både indhold, produktion og finansiering.

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgning sker via ansøgningsportalen og i forbindelse med de fire ordinære ansøgningsrunder i 2022.

Ansøgningspakken skal indeholde treatment eller manuskript for spillefilm eller lignende indholdsmæssigt vurderingsgrundlag for ansøgninger til serier. Eksempelvis er synopsis eller outline ikke tilstrækkeligt ansøgningsgrundlag her.

Filmpuljens almindelige vilkår og dokumentkrav er gældende for alle ansøgninger.

Læs om Filmpuljens støttevilkår.

Hvornår kan jeg ansøge?

Vær opmærksom på at ansøge i en ansøgningsrunde, hvor vi modtager hhv. serier og/eller spillefilm:

Ansøgningsrunde 1: 7. februar kl. 12.00 – spillefilm og serier.

Ansøgningsrunde 2: 21. april kl. 12.00 – kun spillefilm.

Ansøgningsrunde 3: 18. august kl. 12.00 – spillefilm og serier.

Ansøgningsrunde 4: 26. oktober kl. 12.00 – kun spillefilm.

For flere oplysninger om initiativets sigte og indhold, tag fat i:

Stefan Frost: stefan@filmpuljen.dk / 4185 4697
Kirsten Bonnén Rask: kirsten@filmpuljen.dk / 5239 1244

Still fra kortfilmen DRØMME I BROVST.

Calls

På nuværende tidspunkt ingen aktive calls hos Den Vestdanske Filmpulje.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.