Skip to content
Still fra ROSE. Foto: Roger Do Minh

Initiativer og calls

Her finder du information om de forskellige initiativer og calls, som vi løbende sætter i gang.

Traineeordning

Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn har lanceret en traineeordning, hvor der fremadrettet bliver givet støtte til ansættelsen af trainees på film- og serieproduktioner.

Sidemandsoplæring har været efterspurgt af filmbranchen længe, da det er et værktøj, hvor film- og serieproducenter hurtigt kan rekruttere nye medarbejdere. Med den nye traineeordning, der giver støtte til ansættelsen af trainees på film- og serieproduktioner, forventer de Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn at kunne øge væksten af nye fynske og jyske filmarbejdere markant.

Et led i en større national strategi for rekruttering

Særligt væksten i produktionen af danske tv-serier har skabt en stor efterspørgsel på ny arbejdskraft i branchen, og flere af branchens organisationer er sammen med et stort antal relevante uddannelsesinstitutioner i fuld gang med at udvikle en samlet national strategi for rekruttering.

Siden 2019 har de to regionale filmfonde målrettet arbejdet på at få udviklet de regionale filmmiljøer med en støttepolitik, der understøtter rekrutteringen af ny regional arbejdskraft, og derfor vil det fremadrettet være muligt at søge støtte til ansættelsen af trainees på film- eller serieproduktioner gennem FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje.

For at kunne få støtte er det en forudsætning, at trainees aflønnes iht. branchens overenskomster, og ordningen indebærer samtidig, at trainees tilknyttes en cheffuntkion på produktionen. Hertil kommer, at de cheffunktioner, der får en ekstra opgave, kan gives et tillæg, som der også kan søges støtte til.

Vilkårene for traineeordningen findes her.

Still fra CALAMITY.
Still fra CALAMITY.

Animationsfokus

Den Vestdanske Filmpulje har i 2022 særlig opmærksomhed på at støtte udvikling og markedsmodning af animerede spillefilm eller serier. Vi inviterer derfor erfarne animationsproducenter til at ansøge om op til 200.000 kr. per projekt til de sidste faser af udviklingen – serier skal her være målrettet børn og unge. 

Det er vores ønske at bidrage til at styrke mulighederne for animeret dansk indholdsproduktion i en øget international konkurrence og efterspørgsel. Vi ønsker med initiativet at være med til at sikre, at danske, regionalt forankrede projekter får de bedste udviklingsmuligheder og finder vej til endelig finansiering herhjemme og i udlandet.

Hvad betyder den særlige støtte for animationsudvikling?

Animerede spillefilm og serier møder andre udfordringer end realfilm, når de skal finansieres. Udvikling af animeret indhold kan være dyr og med et marked, som i stadig større grad også kræver international finansiering, bliver det endnu vigtigere at have en god finansieringspakke.

Det handler ikke alene om den gode fortælling i manuskriptet eller teamets erfaring men også om, hvorvidt man i tilstrækkelig grad kan synliggøre produktionernes særlige kvaliteter. Det kan være eksempler på karakterer, stil, metode, kulturelle særkender eller lignende, så markedsaktører i den videre finansiering får et godt billede af den endelige produktion.

I praksis kan den udvidede støtte til udvikling altså benyttes til f.eks. at skabe indhold til pilot, udvikle karaktereksempler, animatic, fremhæve særlige salgsargumenter, få konsulentbistand fra eksterne eksperter eller færdigudvikle fortællingen.

Udover den kontante støtte tilbydes løbende sparring med vores konsulenter om både indhold, produktion og finansiering.

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgning sker via ansøgningsportalen og i forbindelse med de fire ordinære ansøgningsrunder i 2022.

Ansøgningspakken skal indeholde treatment eller manuskript for spillefilm eller lignende indholdsmæssigt vurderingsgrundlag for ansøgninger til serier. Eksempelvis er synopsis eller outline ikke tilstrækkeligt ansøgningsgrundlag her.

Filmpuljens almindelige vilkår og dokumentkrav er gældende for alle ansøgninger.

Læs om Filmpuljens støttevilkår.

Hvornår kan jeg ansøge?

Vær opmærksom på at ansøge i en ansøgningsrunde, hvor vi modtager hhv. serier og/eller spillefilm:

Ansøgningsrunde 1: 7. februar kl. 12.00 – spillefilm og serier.

Ansøgningsrunde 2: 21. april kl. 12.00 – kun spillefilm.

Ansøgningsrunde 3: 18. august kl. 12.00 – spillefilm og serier.

Ansøgningsrunde 4: 26. oktober kl. 12.00 – kun spillefilm.

For flere oplysninger om initiativets sigte og indhold, tag fat i:

Stefan Frost: stefan@filmpuljen.dk / 4185 4697
Kirsten Bonnén Rask: kirsten@filmpuljen.dk / 5239 1244

Still fra kortfilmen DRØMME I BROVST.

Calls

Der er ingen aktive calls hos Den Vestdanske Filmpulje


Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.