Skip to content
Still fra ROSE. Foto: Roger Do Minh

Initiativer og calls

Her finder du information om de forskellige initiativer og calls, som vi løbende sætter i gang.

Traineeordning

Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn har lanceret en traineeordning, hvor der fremadrettet bliver givet støtte til ansættelsen af trainees på film- og serieproduktioner.

Sidemandsoplæring har været efterspurgt af filmbranchen længe, da det er et værktøj, hvor film- og serieproducenter hurtigt kan rekruttere nye medarbejdere. Med den nye traineeordning, der giver støtte til ansættelsen af trainees på film- og serieproduktioner, forventer de Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn at kunne øge væksten af nye fynske og jyske filmarbejdere markant.

Et led i en større national strategi for rekruttering

Særligt væksten i produktionen af danske tv-serier har skabt en stor efterspørgsel på ny arbejdskraft i branchen, og flere af branchens organisationer er sammen med et stort antal relevante uddannelsesinstitutioner i fuld gang med at udvikle en samlet national strategi for rekruttering.

Siden 2019 har de to regionale filmfonde målrettet arbejdet på at få udviklet de regionale filmmiljøer med en støttepolitik, der understøtter rekrutteringen af ny regional arbejdskraft, og derfor vil det fremadrettet være muligt at søge støtte til ansættelsen af trainees på film- eller serieproduktioner gennem FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje.

For at kunne få støtte er det en forudsætning, at trainees aflønnes iht. branchens overenskomster, og ordningen indebærer samtidig, at trainees tilknyttes en cheffuntkion på produktionen. Hertil kommer, at de cheffunktioner, der får en ekstra opgave, kan gives et tillæg, som der også kan søges støtte til.

Vilkårene for traineeordningen findes her.

Still fra CALAMITY.
Still fra CALAMITY.

Animationsfokus

Den Vestdanske Filmpulje har i 2022 haft særlig opmærksomhed på at støtte udvikling og markedsmodning af animerede spillefilm eller serier. 

Animationsfokus blev til med ønsket om at bidrage til at styrke mulighederne for animeret dansk indholdsproduktion i en øget international konkurrence og efterspørgsel. 

Læs mere om animationsfokus.

Still fra kortfilmen DRØMME I BROVST.

Calls

Der er ingen aktive calls på nuværende tidspunkt.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.