Aflevering

Producenten skal aflevere følgende PR-materiale vedrørende filmen til brug for Den Vestdanske Filmpuljes PR- og publikationsarbejde:

 • 1 pressesæt, JPEG/TIFF (min. 8 forskellige motiver samt min. 8 ‘behind the scenes’, angiv fotografkreditering).
 • Klip fra filmen (EPK).
 • 1 portræt af instruktøren, JPEG/TIFF (max. 3 år gammelt, angiv fotografkreditering).
 • 1 portræt af produceren, JPEG/TIFF (max. 3 år gammelt, angiv fotografkreditering).
 • Filmens trailer(e).
 • Filmplakater – 2 fysiske samt digital version (JPEG eller anden type billedfil).
 • Synopsis på dansk og engelsk (word-format, min. 500 – max. 800 tegn).
 • Holdliste – vores skabelon skal benyttes, find den her. Skabelonen skal returneres som PDF. OBS: Holdlisten offentliggøres på Filmpuljens hjemmeside.
 • Liste med skuespillere og medvirkende.
 • Locationliste med angivelse af adresse og kommune.
 • Link til filmen.

Ved aflevering af regnskab skal producenten udfylde og aflevere produktionsrapporten (skabelon) – ny version per 9. februar 2022. Skemaet skal afleveres som Excel-fil. Formålet med rapporten er opdatering af oplysninger og statistisk brug for Den Vestdanske Filmpulje. Se mere om aflevering af regnskab her.

Det hele skal sendes per mail til mail@filmpuljen.dk.