Aflevering

Producenten skal aflevere følgende PR-materiale vedrørende filmen til brug for DVFs PR- og publikationsarbejde:

  • 1 pressesæt, JPEG/TIFF (min. 8 forskellige motiver samt min. 8 ‘behind the scenes’, angiv fotografkreditering.
  • Klip fra filmen (EPK).
  • 1 portræt af instruktøren, JPEG/TIFF (max. 3 år gammelt, angiv fotografkreditering).
  • 1 portræt af produceren, JPEG/TIFF (max. 3 år gammelt, angiv fotografkreditering).
  • Filmens trailer(e).
  • Min. 2 filmplakater.
  • Synopsis på dansk og engelsk (word-format, min. 500 – max. 800 tegn).
  • Holdliste med særskilt markering af deltagere fra Filmpuljens område samt bopælskommune.
  • Locationliste med angivelse af adresse og kommune.
  • Link til filmen.

Producenten skal endvidere udfylde og aflevere produktionsrapport til Den Vestdanske Filmpulje efter endt produktion og angivne forskrifter. Rapport bliver tilgængelig på www.filmpuljen.dk senest 1. september 2021. 

Sendes per mail til mail@filmpuljen.dk.

OBS: Filer sendes som vedhæftede PDF’er, hvis muligt. Gerne fordelt på flere mails.