Aflevering

Producenten skal aflevere følgende PR-materiale vedrørende filmen til brug for Den Vestdanske Filmpuljes PR- og publikationsarbejde:

  • 1 pressesæt, JPEG/TIFF (min. 8 forskellige motiver samt min. 8 ‘behind the scenes’, angiv fotografkreditering.
  • Klip fra filmen (EPK).
  • 1 portræt af instruktøren, JPEG/TIFF (max. 3 år gammelt, angiv fotografkreditering).
  • 1 portræt af produceren, JPEG/TIFF (max. 3 år gammelt, angiv fotografkreditering).
  • Filmens trailer(e).
  • Min. 2 filmplakater (JPEG eller anden type billedfil)
  • Synopsis på dansk og engelsk (word-format, min. 500 – max. 800 tegn).
  • Holdliste med særskilt markering af deltagere fra Filmpuljens område samt bopælskommune.
  • Locationliste med angivelse af adresse og kommune.
  • Link til filmen.

Producenten skal endvidere udfylde og aflevere produktionsrapport til Den Vestdanske Filmpulje efter endt produktion og angivne forskrifter. Rapport bliver tilgængelig på www.filmpuljen.dk i løbet af efteråret 2021. 

Sendes per mail til mail@filmpuljen.dk.