Skip to content

KORTFILM CALL 2022: Ansøgningsfrist 28. marts

Den Vestdanske Filmpulje åbner igen i år for ansøgninger til vestdanske kortfilm i samarbejde med Aarhus Filmværksted. Call’et vil efter et udviklingsforløb give produktionsstøtte til en lille håndfuld kortfilm.

Brobygning til den professionelle branche for manifesterede talenter er fortsat et fokusområde for Den Vestdanske Filmpulje. Dette call har til formål at bidrage med støtte til det øverste talentlag i Vestdanmark gennem muligheden for at afprøve nye samarbejder og idéer – og samtidig udvikle dansk og regionalt indhold og filmtalenter.

Der udvælges i første omgang op til otte projekter, som der udvikles manuskript til, hvorefter der endelig udvælges op til fire film, som modtager produktionsstøtte. Der kan gives max. 80.000 kr. i produktionsstøtte per film. De film, der opnår produktionsstøtte, har yderligere mulighed for at benytte professionelt optageudstyr samt klippefaciliteter, grading- og lydudstyr hos Aarhus Filmværksted.

Manuskriptudvikling støttes gennem workshops og sparring med Den Vestdanske Filmpuljes konsulenter.

 • Filmenes varighed skal minimum være 5 minutter og maksimalt 25 minutter.
 • Den Vestdanske Filmpuljes almindelige vilkår og tildelingskriterier gælder, medmindre andet er beskrevet her.
 • Det er væsentligt, at ansøgere (i “Producerintentionerne”) bekræfter at filmen kan laves inden for den kontantøkonomi, der maksimalt er til rådighed som produktionsstøtte. Økonomien skal matche fortælling og produktionsgreb.
 • Det endelige støttebehov for de enkelte projekter besluttes efter udvikling af manuskript, hold, plan og budget, som finder sted i første fase af call’et.
 • Den tildelte støtte skal i udgangspunktet kunne dække alle direkte udgifter forbundet med produktionen frem til afleveringsklar film.

Kortfilm call’et har ansøgningsfrist den 28. marts 2022, kl. 12.00.

Filmene vil blive vurderet og udvalgt af Stefan Frost og Kirsten Bonnén Rask samt Regitze Mai Møller fra Den Vestdanske Filmpulje, og Merete Stubkjær fra Aarhus Filmværksted – som samlet udgør redaktionen/juryen.

Alle ansøgere får svar den 7. april 2022, hvor op til otte projekter udvælges til at gennemgå et udviklingsforløb. Efter udviklingsforløbet tildeles op til fire af de otte projekter produktionsstøtte.

Projekterne vil gennemgå et forløb bestående af workshops og løbende mentorsparring fra konsulenterne ved Den Vestdanske Filmpulje med mulighed for inddragelse af eksterne bidragydere.

Informationsmøde og inspirationsoplæg

Forløbet bliver skudt i gang med et informationsmøde samt inspirationsoplæg den 22. februar kl. 15.30-17.30 ved Aarhus Filmværksted – Filmbyen 11A, ST., 8000 Aarhus C.

Programmet for arrangementet:

 • Kl. 15.30-16.00: Introduktion til call’et med mulighed for spørgsmål.
 • Kl. 16.00-16.30: Inspirationsoplæg af instruktør, Jesper Vidkjær, om at selvdistribuere kortfilm til filmfestivaler i hele verden.
 • Kl. 16.30-17.30: Individuelle møder med konsulenterne for potentielle ansøgere.
 • Deltagere er velkomne til at blive og mingle med hinanden indtil 17.30.

Potentielle ansøgere opfordres til at deltage i arrangementet. Du/I kan med fordel forberede spørgsmål hjemmefra, især hvis du/I ønsker individuelle møder med konsulenterne.

Vær opmærksom på at programmet for dagen kan ændre sig. Bliver vi for mange, kan vi være nødsaget til at rykke mødet online, og i dét tilfælde opdaterer vi med oplysninger her på siden samt direkte per mail til alle tilmeldte.

Tilmeld dig informationsarrangementet her, og husk at kryse af ved tilmelding, hvis du/I ønsker et møde med konsulenterne.

Datoer:

22. februar: Informations- og inspirationsarrangement.

28. marts: Ansøgningsfrist kl. 12.00.

7. april: Svar på ansøgninger.

21. april: Fælles opstartsworkshop for de op til otte udvalgte projekter. Workshoppen vil have fokus på udviklingen af et godt manuskript. Man skal kunne deltage på denne workshop for at gå videre i processen.

7. juni: Manuskriptworkshop 2 – individuelle møder med alle hold.

I perioden mellem ovennævnte workshops afholdes individuelle møder – bl.a. om produktionen samt budget og finansiering.

De videre datoer for møder og deadlines for aflevering af manus og øvrige dokumenter samt beslutning om produktionsstøtter og greenlight m.v. aftales efter udvælgelse af projekter.

Vi forventer at alle film, som opnår produktionsstøtte, har en samlet premiere i januar eller februar 2023.

Hvem kan søge?

Ansøgninger skal indsendes af et produktionsselskab. Både erfarne og nyere produktionsselskaber kan ansøge. Der skal på ansøgningstidspunktet være et samarbejde mellem producer, instruktør og forfatter, og der skal søges med en synopsis på 1-2 sider samt de dokumenter, som er listet som ansøgningsbilag.

Der kan være tilfælde, hvor instruktør og forfatter er én og samme person. I dét tilfælde skal årsagen motiveres i ansøgningen. Vi lægger særligt vægt på støtte til projekter, der fremmer regionale talenters muligheder og brobygning til den professionelle branche. I dette call kan også producenten eller produceren anses som talentet.

Andre kriterier, som vi tager med i vurderingen:

 • Fortællingen – har historien potentiale til at blive til en god kortfilm.
 • Talent – potentialet hos de skabende kræfter, og projektets mulighed for at vise deres evner og opbygge samarbejder mellem talenter og det etablerede produktionsmiljø – eller en ‘yngre’ producers/producents mulighed for at udvikle sig gennem f.eks. et samarbejde med en mere erfaren instruktør.
 • Kulturel og kreativ forankring i Den Vestdanske Filmpuljes område – herunder for de skabende kræfter (producer, instruktør, forfatter) og øvrige kreative funktioner, hold, m.v. Det er oplagt at svare på dette i bilag 7: Producerintentioner.

Det er et krav, at instruktøren tidligere har lavet minimu en fiktionsfilm (uanset varighed). Selskaber, der kommer i betragtning, skal have filmproduktion som en del af deres hovederhverv, og de skal være klar på, at talentudvikling er i fokus med dette call.

Hvordan ansøger man?

Ansøgning sker via Den Vestdanske Filmpuljes portal med NemID eller medarbejdersignatur. Læs mere her.

Portalen åbner 14 dage før ansøgningsfristen den 28. marts 2022.

Følgende bilag er obligatoriske for kortfilm call’et – med andre ord, det er kun disse bilag, der skal uploades:

 • Ansøgningsskema – udfyldes direkte i ansøgningsportalen.
 • Bilag 1: Synopsis – kan udformes som en pitch, og det bør give en kortfattet indføring i filmens idé/fortælling (max. 1-2 sider).
 • Bilag 2: Projektbeskrivelse – uddybelse af idéen til filmen, inklusive tema, karakterer, univers, m.v. (max 1 side). Der kan også medsendes links (Vimeo) til portrætter, location-skitser, moodboards m.v.
 • Bilag 6: Instruktørintention – her beskrives den kunstneriske og kreative tilgang, formgreb, genre, format (max. 1 side).
 • Bilag 7: Producerintentioner (max. 1 side).
 • Bilag 10: Holdliste – en liste med holdet – med funktion, navn, bopælskommune, samt hvem der er bekræftet. Som minimum det kreative kerneteam (instruktør, manuskriptforfatter og producer).
 • Bilag 11: CV – minimum for instruktør, producer/producent, forfatter. Gerne også for fotograf og klipper, hvis de er besluttet.
 • Bilag 15: Visuelt materiale – link til min. 1 tidligere værk for instruktør.

Det er ikke et krav, at der ansøges med budget og/eller finansieringsplan, men kender man allerede økonomien kan dokumenterne sendes med. I så fald som Bilag 12: Finansieringsplan, og Bilag 13: Udkast til budget (gerne inkl. kolonne for regional omsætning).

Det er dog en forudsætning for at ansøge, at man kan overholde de tidligere beskrevne ansøgningskriterier, samt at man vil kunne optage filmen for støtten på max. 80.000 kr. Ved man allerede på ansøgningstidspunktet, at ens film kræver ekstra finansiering, indsendes budget og finansieringsplan ifm. ansøgningen, som dog blot kan være i udkastversion.

Særlig information

 • Det er tilladt at søge ekstra finansiering fra tredje part ud over kontantstøtten – men det er et krav, at Den Vestdanske Filmpuljes vilkår og aftalte tidsplan overholdes, og at den ekstra finansiering ikke forsinker produktionen. Der må ikke være tilknyttet redaktionelle krav til evt. ekstra finansiering. Allerhelst ser vi ansøgninger, som kan laves for de afsatte midler.
 • Den Vestdanske Filmpuljes støttevilkår gælder for projekterne medmindre andet er angivet, herunder at der skal aflægges regnskab for produktionen.
 • Der er indgået et samarbejde med Aarhus Filmværksted, så de udvalgte film efter aftale kan trække på ressourcer og udstyr herfra (som ovenfor beskrevet)

Kontakt

Spørgsmål vedørende kortfilm-call’et sendes til Den Vestdanske Filmpulje på mail til Stefan Frost: stefan@filmpuljen.dk

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.