Skip to content

CALL: VESTDOKS – Korte dokumentarfilm om fællesskaber

Den Vestdanske Filmpulje inviterer dokumentarister og selskaber til at fortælle om fællesskaber.

Danmark er det land i verden, der har flest foreninger per indbygger. Vi organiserer sport, hobbyer, boligformer, seksualliv og arbejdsmarkedet ved at oprette nye foreninger. Hvorfor er vi så vilde med foreninger? Vi har også andre fællesskaber, som alle andre kulturer har: familier, religiøse grupperinger, slægter og et nationalt fællesskab. Med denne filmserie vil vi gerne opleve fællesskaber indefra og blive bevægede, udfordrede og klogere: Hvad gør fællesskaber for os? Hvornår fungerer de, og hvornår gør de ikke? Hvilke følelser genererer de?

Puljen udlodder en håndfuld støtter til korte, kreative dokumentarfilm med tilknytning til Den Vestdanske Filmpuljes område, som omhandler netop dette – eller noget af dette. Varighed per film kan variere fra få op til 30 minutter.

Ansøgningsfristen er den 7. november kl. 12.00

Opstartsworkshop: De projekter, der udvælges, inviteres til opstartsworkshop og møder den 28. november i Filmby Aarhus. Ansøgere bedes derfor allerede nu sætte kryds i kalenderen.

 

HVEM KAN SØGE

Især instruktører med egentlig dokumentarerfaring opfordres til at søge. Men vi vil gerne se ansøgninger fra både dem, der tidligere har søgt hos Den Vestdanske Filmpulje og dem, der aldrig har søgt Den Vestdanske Filmpulje. Desuden er producenter, der ikke har tidligere erfaring med kreativ eller kunstnerisk dokumentar (men med TV, reklame, corporate) også velkomne. Selskaber, der kommer i betragtning, skal have filmproduktion som en del af deres hovederhverv. Der stilles krav om, at filmen hovedsageligt skal produceres i Den Vestdanske Filmpuljes område, at historien skal have tilknytning til Den Vestdanske Filmpuljes område, og at produktionen medvirker til en kreativ opkvalificering i Den Vestdanske Filmpuljes område.

Undtagelsesvis kan man søge alene med et projekt som instruktør, eller uden projekt som producent, tilrettelægger eller klipper. Udvælgelseskomiteen vil forsøgsvis parre idéer med talent.

Det er et krav, at alle ansøgere har lavet minimum to film i den funktion, der søges i.

 

SPØRG & LYT

Den 27. september afholdes Spørg & Lyt i Filmby Aarhus, hvor alle ansøgere opfordres til at møde op og høre mere om projektet. Til mødet vil der også være mulighed for at hilse på de andre ansøgere med henblik på at arbejde sammen om en film. Læs mere her.

 

TIDSPLAN & FORLØB 

Puljen har et budget på 800.000 i produktionsstøtte, som fordeles efter de udvalgte projekters behov. De udvalgte projekter vil gennemgå et forløb bestående af 2 workshops, statusmøder (hvor research, metode, optagelser, etik, fremdrift, mv. vendes), samt løbende mentorsparring fra Marie Schmidt Olesen og kreativt input fra en anden konsulent. Desuden har DR’s dokumentargruppe ’first look’, og tilstræber at vise filmene enten samlet eller individuelt på dr.dk eller på anden DR-flade i sommeren 2020. En redaktør fra DR’s dokumentargruppe ser derfor med og kommenterer, når filmene når til klip. Tanken er ligeledes, at filmene skal se dagens lys til lokale visninger i de områder, hvor filmene er blevet skabt.

Projekterne skal være færdige til sommer 2020, hvor der afholdes fælles premiere.

Ekstra information:

 • Vi vil tilstræbe at fuldfinansiere de udvalgte film. Dog med forbehold for projektets samlede økonomi på de 800.000 kr.
 • Det er muligt at søge ekstra finansiering fra 3. part ud over kontantstøtten – men det er et krav, at Den Vestdanske Filmpuljes vilkår og aftalte tidsplan overholdes, og at den ekstra finansiering ikke forsinker produktionen. Der må ikke være tilknyttet redaktionelle krav til den ekstra finansiering.
 • For det projekt, der modtager en bevilling, gælder, at 75% af det bevilgede støttebeløb skal bruges i Den Vestdanske Filmpuljes område.
 • Den Vestdanske Filmpuljes støttevilkår gælder for projekterne, medmindre andet er angivet, herunder at der skal aflægges et revideret regnskab for produktionen.

 

DATOER:

27. september: Spørg & Lyt – samling for alle ansøgere i Filmby Aarhus
7. november: Ansøgningsfrist
Medio november: Svar på ansøgning
28. november: Opstartsworkshop
Sommer 2020: Premiere

 

HVORDAN ANSØGER MAN

Man ansøger via Den Vestdanske Filmpuljes portal med sit NemID eller med sin medarbejdersignatur. Læs mere her: https://filmpuljen.dk/stoette/

Portalen vil åbne 14 dage før ansøgningsfristen

Følgende bilag er obligatoriske for dette call – med andre ord er det kun disse bilag, der skal uploades:

 • Bilag 1: Idéoplæg (kan udformes som en pitch og bør give en kortfattet indføring i projektets idé. Max. 1 side)
 • Bilag 2: Projektbeskrivelse (uddybelse af idéen til filmen, inkl. tema, karakterer, univers, mv. Max. 1 side, samt evt. Vimeo links til karakterportrætter, intervieweksempler, location-skitser, mv.)
 • Bilag 6: Instruktørintention: Her beskrives den kunstneriske og kreative tilgang (formgreb, genre, format. Max. 1 side)
 • Bilag 7: Producerintentioner (max. 1 side)
 • Bilag 11: CV – minimum for instruktør og producer/producent/tilrettelægger/evt. forfatter.
 • Bilag 12: Finansieringsplan (må gerne inkludere egeninvestering og egne arbejdstimer/udstyr/posttimer/og lignende)
 • Bilag 13: Udkast til budget – inklusive kolonne med budget for omsætning i DVF’s område. Budgetrammen for det samlede call er 800.000 kr. Vi udvælger op til en håndfuld film inden for den ramme.
 • Bilag 15: Visuelt materiale (links til 2 tidligere værker for producer/ tilrettelægger, evt. forfatter eller andre nøgleaktører. Filmene skal vise funktionerne, som ansøger søger i. For instruktøren indsættes links til 2 film tillige direkte i ansøgningsskema).

 

Spørgsmål bedes henvendt til Den Vestdanske Filmpulje på mail (Regitze Mai Møller: remm@aarhus.dk)

Dokumentarfilmen 'Svindlerne' (2015). Foto: Michael Dinesen / STAALFILM / Basmati Film.
Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.