Bag optagelserne til BAMSE. Foto: Martin Dam Kristensen

Om os

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond.
Vi støtter en række forskellige typer film- og medieproduktioner. 

Støtten gives til kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.

Vi støtter også talentfilm, festivalaktiviteter og andre initiativer, der fremmer udviklingen af filmkulturen og produktionsmiljøerne lokalt i Filmpuljens område.

Den Vestdanske Filmpuljes sekretariat ligger i Filmby Aarhus som en del af det regionale film- og mediecenter i Jylland.

Medlemmer og bestyrelse

Den Vestdanske Filmpulje er en forening, og bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for de kommuner, som er medlemmer af foreningen.

Medlemmer:

Bestyrelsen:

 • Rabih Azad-Ahmad (Metin Lindved Aydin) (formand), Aarhus Kommune
 • Mads Panny, Viborg Kommune
 • Bibi Mundbjerg, Holstebro Kommune
 • Sven Bertelsen, Hjørring Kommune
 • Tina Nymann, Frederikshavn Kommune
 • Erik Viborg, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Marianne Kirkegaard, Syddjurs Kommune
 • Jytte Juul Wehlmann, Randers Kommune
 • René Andersen, Tønder Kommune
 • Peder Tind, Fredericia Kommune
 • Lars Bluhme, Odder Kommune
 • Merete Due Paarup, Kolding Kommune

Rapporter

Her kan du finde rapporter om Den Vestdanske Filmpulje.

Vi har senest udgivet rapporten “Film Betaler Sig – Effekter af Den Vestdanske Filmpulje 2019-2021”.

Bæredygtig film- og tv-produktion

Den Vestdanske Filmpulje er en del af alliancen BFTP, som har til formål at understøtte en ambitiøs grøn omstilling af dansk film- og tv-produktion.

BFTP henvender sig primært til film/tv-producere og lineproducere/produktionsledere, som står for den overordnede produktionsplanlægning, og som ønsker viden og hjælp til at producere mere klimavenligt. Også øvrige ansatte og medvirkende på produktionen kan drage nytte af den viden og rådgivning, vi stiller til rådighed.

Partnere i alliancen er Vision Denmark, Producentforeningen, Det Danske Filminstitut, DR, TV2, FilmFyn, Discovery, NENT Group, Nuuday og Den Vestdanske Filmpulje.

Læs mere om BFTP og bæredygtig film- og tv-produktion her.

BFTP har udarbejdet håndbogen “Green Film”, der guider til grønnere film- og tv-produktion. Find håndbogen herunder.

Databeskyttelse

Oplysninger om anvendelse af persondata

I forbindelse med, at du sender en ansøgning til Den Vestdanske Filmpulje, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne identifikationsoplysninger (f.eks. navn og adresse) og økonomiske oplysninger (f.eks. projektets budget og finansieringsplan). 

Det gør vi for at kunne behandle din ansøgning til Den Vestdanske Filmpulje om støtte til til et projekt. Behandlingen omfatter:

 • Sagsbehandling i sekretariatet
 • Kunstnerisk vurdering hos filmfaglige eksterne konsulenter
 • En fremstilling for Den Vestdanske Filmpuljes bestyrelse

Oplysningerne bliver også anvendt i Den Vestdanske Filmpuljes statistiske undersøgelser og afrapporteringer bl.a. til Det Danske Filminstitut for midler fra Filmaftalen. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret. 

Det angivne CVR-nr. og ansøgerens navn vil blive verificeret i forhold til det nationale register for CVR-oplysninger.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Filmloven

Den Vestdanske Filmpulje er ansvarlig for dine oplysninger, og de er opbevaret sikkert hos vores leverandører.

Dine oplysninger bliver videregivet til:

 • Eksterne kunstneriske konsulenter ansat af Den Vestdanske Filmpulje for at kunne behandle din ansøgning til Den Vestdanske Filmpulje om støtte til et projekt.
 • Revisionen ifm. regnskabsaflæggelse og revision af Den Vestdanske Filmpuljes aktivitet.
 • Rigsrevisionen og Det Danske Filminstitut ifm. kontrol og tilsyn.

De oplysninger, som vi behandler om dig, vil jf. godkendelsen af Ansøgningsportalen blive gemt i 5 år i uændret form og 5 år med et minimum af data, altså i 10 år fra det tidspunkt, din sag er færdigbehandlet.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig. Du har også ret til at anmode berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at Den Vestdanske Filmpulje er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Cookiedeklaration