Skip to content

Støtte til kortfilm med Oscar-potentiale

Danmark har en stolt tradition for at skabe prisbelønnede kortfilm. Således har danske kortfilm vundet 4 Oscars og været nomineret 12 gange. Kortfilm er et godt sted at vise sit talent, og formatet har sin egen kategori til årets Robertuddeling, filmmagasinet EKKO har en shortliste, hvor kortfilm kæmper om at være de mest sete, og kortfilm hyldes hvert år til den Oscarkvalificerende kortfilmsfestival i Odense.

Den Vestdanske Filmpulje inviterer nu filmskabere og -selskaber til at give et bud på en live action og fiktion-kortfilm, der har potentialet til at blive Oscar-nomineret.

Kim Magnusson med sin Oscar-statuette for kortfilmen 'Helium' i 2014 - Foto: Phil McCarten

Den Vestdanske Filmpuljes kortfilm call inviterer filmskabere til at give et bud på en live action og fiktion-kortfilm, der har potentiale til at blive Oscar-nomineret. Det vil sige en film, som har international appeal, høj production value og som har en historie, der giver genlyd.

Den Vestdanske Filmpulje har afsat produktionsstøtte til fire kortfilm med tilknytning til Filmpuljens område. Vi har allieret os med Kim Magnusson, som er Danmarks mest Oscar-vindende filmproducent indenfor kortfilm. Han vil være med i hele forløbet, hvor han er en del af juryen, der udvælger de film, der opnår produktionsstøtte, og han yder løbende sparring undervejs i processen.

Varighed for de ansøgte film må max være 30 minutter.

Ansøgningsfristen er den 5. november 2020 kl. 12.00.

Opstartsworkshop: De udvalgte projekter, inviteres til en opstartsworkshop og individuelle møder i december. Dato følger.

KICK-OFF DEN 21. SEPTEMBER

Forløbet om kortfilm bliver skudt i gang med et kick-off-arrangement den 21. september kl. 9-16.30 i Filmby Aarhus, hvor Kim Magnusson deler sin viden og erfaring med at skabe prisbelønnede kortfilm. Ansøgere bedes allerede nu sætte kryds i kalenderen. Læs mere om eventet og tilmeld dig her: ‘Kick-off af kortfilm-call v/Kim Magnusson’.

 

HVEM KAN SØGE

Både erfarne og nyere produktionsselskaber kan ansøge. Der skal på ansøgningstidspunktet være et samarbejde mellem producer, instruktør og forfatter, og der skal søges med en synopsis på 1-2 sider.

Derudover vil de kriterier, der vælges ud fra være:

 • Historie – har historien potentiale til at blive Oscar-nomineret.
 • Talent – potentialet hos de skabende kræfter, og projektets mulighed for at vise deres evner og fremme deres karriere.
 • Kulturel og kreativ forankring i Den Vestdanske Filmpuljes område:
  • Hvor mange af de skabende kræfter (producer, instruktør, forfatter) er fra DVF’s område.
  • Hvor mange A-funktioner er fra DVF’s område.
  • Hvor mange øvrige funktioner foran og bag kameraet er fra DVF’s område.
  • Har historien, miljøet eller de medvirkende afsæt i DVF’s område.
  • Hvilke locations ligger i DVF’s område.
  • Hvilket spend er der i DVF’s område.

Det er et krav, at alle ansøgere har lavet minimum en og gerne flere (kort)film, i den funktion, der søges i, og selskaber, der kommer i betragtning, skal have filmproduktion som en del af deres hovederhverv.

Er du instruktør eller forfatter med en god idé til en kortfilm med Oscar-potentiale, så opfordrer vi til, at du deltager i kick off-arrangement den 21. september, hvor du kan pitche din idé og få hjælp til at finde et produktionsselskab.

 

TIDSPLAN OG FORLØB

Den Vestdanske Filmpulje har afsat produktionsstøtte på op til 200.000 kr. til hver af max. 4 udvalgte projekter. De udvalgte projekter vil gennemgå et forløb bestående af 2 workshops, statusmøder, samt løbende mentorsparring fra Kim Magnusson.

Tanken er, at filmene skal ansøge om deltagelse på Odense Film Festival.

 

EKSTRA INFORMATION

 • Der er indgået et samarbejde med Aarhus Filmværksted, så de udvalgte film efter aftale kan trække på ressourcer og udstyr herfra.
 • Det er tilladt at søge ekstra finansiering fra 3. part ud over kontantstøtten – men det er et krav, at Den Vestdanske Filmpuljes vilkår og aftalte tidsplan overholdes, og at den ekstra finansiering ikke forsinker produktionen. Der må ikke være tilknyttet redaktionelle krav til den ekstra finansiering.
 • Den Vestdanske Filmpuljes støttevilkår gælder for projekterne medmindre andet er angivet, herunder at der skal aflægges et revideret regnskab for produktionen.

 

VIGTIGE DATOER (med forbehold for ændringer)

21. september 2020: Kick-off-arrangement med Kim Magnusson og Q&A om call og proces
5. november 2020: Ansøgningsfrist
13. november 2020: Svar på ansøgning
Datoer for opstartsworkshop og resten af processen oplyses den 21. september i Filmbyen.

 

HVORDAN ANSØGER MAN

Ansøgning sker via Den Vestdanske Filmpuljes portal med NemID eller med medarbejdersignatur. Læs mere her.

Portalen åbner 14 dage før ansøgningsfristen den 5. november 2020.

Følgende bilag er obligatoriske for kortfilm-call’et – med andre ord, det er kun disse bilag, der skal uploades:

 • Ansøgningsskema: Se eksempel på ansøgningsskema her – afkryds ”Kortfilm – produktion”, når skemaet udfyldes: ‘Ansøgningsskema‘ 
 • Bilag 1: Synopsis – kan udformes som en pitch, og det bør give en kortfattet indføring i projektets idé (max. 1-2 sider)
 • Bilag 2: Projektbeskrivelse – uddybelse af idéen til filmen, inklusiv tema, karakterer, univers, mv. (max. 1 side, samt eventuelt Vimeo links til portrætter, location-skitser, mv.)
 • Bilag 6: Instruktørintention – her beskrives den kunstneriske og kreative tilgang, formgreb, genre, format (max. 1 side)
 • Bilag 7: Producentintentioner (max. 1 side)
 • Bilag 10: Holdliste – en liste med holdet med funktion, navn, bopælskommune samt hvem der er bekræftet.
 • Bilag 11: CV – minimum for instruktør, producer/producent, forfatter og fotograf.
 • Bilag 12: Finansieringsplan – må gerne inkludere egeninvestering og egne arbejdstimer/udstyr/posttimer/og lignende.
 • Bilag 13: Udkast til budget – inklusive kolonne med budget for omsætning i DVFs område.
 • Bilag 15: Visuelt materiale – links til 2 tidligere værker for instruktørerne og eventuelt fotografen. Filmene skal vise funktionerne, som ansøger søger i. For instruktøren indsættes links til 2 film tillige direkte i ansøgningsskema.

Spørgsmål bedes henvendt til Den Vestdanske Filmpulje på mail (Mette Elmgaard: meelke@aarhus.dk)

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.