Skip to content

Nyt kortfilm call fra Den Vestdanske Filmpulje

Den Vestdanske Filmpulje åbner til august for ansøgninger til vestdanske kortfilm. Call’et vil, efter et udviklingsforløb, give produktionsstøtte til en lille håndfuld kortfilm. Brobygning til den professionelle branche for manifesterede talenter er et fokusområde for Den Vestdanske Filmpulje. Dette call har til formål at bidrage med støtte til det øverste talentlag i Vestdanmark gennem en mulighed for at afprøve nye samarbejder, ideer og samtidig udvikle dansk og regionalt indhold.

Der udvælges i første omgang otte projekter, som der udvikles manuskript til, hvorefter der endelig udvælges op til fire film, som modtager produktionsstøtte. Der er afsat en samlet ramme på 300.000 kr. til fire kortfilm, og der kan gives op til 75.000 kr. i produktionsstøtte per film.

Manuskriptudvikling støttes gennem workshops og sparring med Den Vestdanske Filmpuljes konsulenter. Der gives ikke kontantstøtte til manuskriptudviklingen.

 • Filmenes varighed må minimum være 5 min. og maksimalt 25 min.
 • Den Vestdanske Filmpuljes alminelige vilkår og tildelingskriterier gælder, med mindre andet er beskrevet her.
 • Det er væsentligt, at ansøgere medsender budgetudkast, som matcher fortælling og bud på greb.
 • I behandlingen af ansøgningerne beslutter redaktionen det konkrete støttebehov for de enkelte projekter – bl.a. ud fra medsendte budget.
 • Den tildelte støtte skal i udgangspunktet kunne dække alle direkte udgifter forbundet med produktionen frem til afleveringsklar film.
 • Filmene skal kunne realiseres inden for en horisont på 6 måneder fra opstart og til færdig film.

Ansøgning sker i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde med deadline 26. august 2021 kl. 12.00.

Filmene vil blive vurderet og udvalgt af konsulenterne ved Den Vestdanske Filmpulje, Stefan Frost og Kirsten Bonnén Rask samt sekretariatet og Merete Stubkjær fra Aarhus Filmværksted. Samlet udgør de redaktionen/juryen.

Svar på ansøgningen gives 9. september 2021.

INFORMATIONSMØDE

Forløbet bliver skudt i gang med med et informationsmøde den 21. juni kl. 14-16. Informationsmødet finder sted i Studie 2 i Filmby Aarhus. Fra kl. 15-16 afvikles individuelle møder med Den Vestdanske Filmpuljes konsulenter.

Program for informationsmødet:
Kl. 14-15:

 • Introduktion til call’et med mulighed for spørgsmål.
 • Præsentationsrunde for deltagere.

Kl. 15-16:

 • Mingling mellem deltagere og/eller individuelle møder med Den Vestdanske Filmpuljes konsulenter. Individuelle møder varer 10 minutter og afholdes mellem kl. 15-16, hvis man har booket tid.

Potentielle ansøgere opfordres til at deltage i arrangementet. Du/I kan med fordel forberede spørgsmål hjemmefra – især hvis I har booket møde med konsulenterne.

Vær opmærksom på at programmet for informationsmødet kan ændre sig.
Bliver vi for mange, kan vi være nødsaget til at rykket mødet online, og i dét tilfælde opdaterer vi med oplysningerne her på siden samt direkte per mail til alle tilmeldte.

Tilmeld dig informationsmødet her, og husk at krydse af ved tilmelding, hvis du ønsker et møde med konsulenterne: Tilmelding informationsmøde.

 

FORLØB

Ansøgningsfrist til call’et er den 26. august 2021, kl. 12:00.

Alle ansøgere får svar den 9. september 2021, hvor otte projekter udvælges til at gennemgå et udviklingsforløb. Efter udviklingsforløbet tildeles op til fire ud af de otte projekter produktionsstøtte.

Projekterne vil gennemgå et forløb bestående af workshops og løbende mentorsparring fra konsulenterne ved Den Vestdanske Filmpulje.

Kirsten Bonnén Rask er på i opstarts- og manuskriptfasen samt klip, og Stefan Frost sparrer med alle teams gennem hele processen.

Datoer:

 • 21. juni: Informationsmøde.
 • 26. august: Ansøgningsfrist.
 • 9. september: Svar på ansøgninger.
 • 15. september: Fælles opstartsworkshop for de otte udvalgte projekter. Workshoppen vil have fokus på udviklingen af et godt manuskript. Man skal kunne deltage på denne workshop for at gå videre i processen.
 • 6. oktober: Manuskriptworkshop 2 – individuelle møder med alle hold.
 • 26. oktober kl. 12.00: Seneste aflevering af manuskript og resten af produktionspakken (alle hoveddokumenter i endelig version).
 • 3. november: Svar på produktionsstøtte – op til fire projekter udvælges til støtte.
 • 4./5. november: Individuelle igangsætningsmøder for de film, som har fået produktionsstøtte. Herefter kan der greenlightes.
 • 1. marts 2022: Seneste aflevering/visning af første gennemklip af filmene.
 • 1. september 2022: Evaluering af forløbet – individuelt med alle teams bag filmene.

HVEM KAN SØGE?

Ansøgninger skal indsendes af et produktionsselskab. Både erfarne og nyere produktionsselskaber kan ansøge. Der skal på ansøgningstidspunktet være et samarbejde mellem producer, instruktør og forfatter, og der skal søges med en synopsis på 1-2 sider samt de dokumenter, som er listet som ansøgningsbilag. Der kan være tilfælde, hvor instruktør og forfatter er én og samme person. I dét tilfælde skal årsagen motiveres i ansøgningen. Vi lægger særligt vægt på støtte til projekter, der fremmer regionale talenters muligheder og brobygning til den professionelle branche.

Andre kriterier, som vi tager med i vurderingen:

 • Talent – potentialet hos de skabende kræfter, og projektets mulighed for at vise deres evner og opbygge samarbejder mellem talenter og det etablerede produktionsmiljø.
 • Fortællingen – har historien potentiale til at blive en god kortfilm.
 • Kulturen og kreativ forankring i Den Vestdanske Filmpuljes område: herunder for de skabende kræfter (producer, instruktør, forfatter), øvrige kreative funktioner, hold, mv. Det er oplagt at svare på disse spørgsmål i bilag 7: Producerintentioner.

Det er et krav, at instruktøren tidligere har lavet minimum en fiktionsfilm (uanset varighed). Selskaber, der kommer i betragtning, skal have filmproduktion som en del af deres hovederhverv, og de skal være klar på, at talentudvikling er i fokus med dette call.

HVORDAN SØGER MAN?

Ansøgning sker via Den Vestdanske Filmpuljes portal med NemID eller med medarbejdersignatur. Læs mere her.

Portalen åbner 14 dage før ansøgningsfristen den 26. august 2021.

Følgende bilag er obligatoriske for kortfilm-call’et – med andre ord, det er kun disse bilag, der skal uploades:

 • Ansøgningsskema: udfyldes direkte i ansøgningsportalen.
 • Bilag 1: Synopsis – kan udformes som en pitch, og det bør give en kortfattet indføring i filmens idé/fortælling (max. 1-2 sider)
 • Bilag 2: Projektbeskrivelse – uddybelse af idéen til filmen, inklusiv tema, karakterer, univers, mv. (max. 1 side). Der kan også medsendes links (Vimeo) til portrætter, location-skitser, moodboards mv.)
 • Bilag 6: Instruktørintention – her beskrives den kunstneriske og kreative tilgang, formgreb, genre, format (max. 1 side)
 • Bilag 7: Producentintentioner (max. 1 side)
 • Bilag 10: Holdliste – en liste med holdet – med funktion, navn, bopælskommune samt hvem der er bekræftet.
 • Bilag 11: CV – minimum for instruktør, producer/producent, forfatter. Gerne også for fotograf og klipper, hvis de er besluttet.
 • Bilag 12: Finansieringsplan – må gerne inkludere egeninvestering og egne arbejdstimer/udstyr/posttimer/og lignende. I dette tilfælde mest som udgangspunkt for videre dialog.
 • Bilag 13: Udkast til budget – inklusive kolonne med budget for omsætning i DVFs område. I dette tilfælde mest som udgangspunkt for videre dialog.
 • Bilag 15: Visuelt materiale – link til min. ét tidligere værk for instruktøren.

SÆRLIG INFORMATION

 • Det er tilladt at søge ekstra finansiering fra 3. part ud over kontantstøtten – men det er et krav, at Den Vestdanske Filmpuljes vilkår og aftalte tidsplan overholdes, og at den ekstra finansiering ikke forsinker produktionen. Der må ikke være tilknyttet redaktionelle krav til evt. ekstra finansiering. Allerhelst ser vi ansøgninger, som kan laves for de afsatte midler.
 • Den Vestdanske Filmpuljes støttevilkår gælder for projekterne medmindre andet er angivet, herunder at der skal aflægges regnskab for produktionen.
 • Der er indgået et samarbejde med Aarhus Filmværksted, så de udvalgte film efter aftale kan trække på ressourcer og udstyr herfra.

KONTAKT

Spørgsmål vedrørende call’et sendes til Den Vestdanske Filmpulje på mail til Stefan Frost: kfst@aarhus.dk

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.