Skip to content

Kortfilm Call 2024: Ansøgningsfrist den 12. januar

Den Vestdanske Filmpulje og Aarhus Filmværksted åbner igen for ansøgninger til vestdanske kortfilm i et fælles call. Call’et vil efter et udviklingsforløb give produktionsstøtte til en lille håndfuld kortfilm.

Nu åbner vi igen for ansøgninger til det årlige kortfilm call, KORTFILM 24. Call’et er et samarbejde mellem Den Vestdanske Filmpulje og Aarhus Filmværksted, som har til formål at bygge bro mellem det øverste talentlag og den professionelle branche. Med call’et støtter vi talentlaget i Vestdanmark gennem afprøvning af nye samarbejder og idéer, som udvikler regionale filmtalenter og -fortællinger.

Der bliver i første omgang udvalgt op til otte projekter, der udvikles manuskript til, hvorefter der endelig udvælges op til fire film, som modtager produktionsstøtte. Der kan gives max. 100.000 kr. i produktionsstøtte per film. De film, der opnår produktionsstøtte, har yderligere mulighed for at benytte professionelt optageudstyr samt klippefaciliteter, grading- og lydsuiter hos Aarhus Filmværksted ligesom udstyrsudlejeren Minitech også står klar til at hjælpe med særpriser.

Manuskript- og projektudvikling støttes ikke kontant, men gennem workshops og sparring med Den Vestdanske Filmpuljes konsulenter.

 • Filmens varighed skal være minimum 5 minutter og maksimalt 20 minutter.
 • Den Vestdanske Filmpuljes almindelige vilkår og tildelingskriterier gælder, medmindre andet er beskrevet her.
 • Den tildelte støtte skal i udgangspunktet kunne dække alle direkte udgifter forbundet med produktionen frem til afleveringsklar film. Økonomien skal matche fortælling og produktionsgreb. Se mere under ‘særlige oplysninger’.
 • Det endelige støttebehov for de enkelte projekter besluttes efter udvikling af manuskript, hold, plan og budget, som finder sted i første fase af call’et.

Kortfilm call’et har ansøgningsfrist den 12. januar 2024, kl. 12.00.

Filmene bliver vurderet og udvalgt af Stefan Frost, Kirsten Bonnén Rask og Ellen Riis fra Den Vestdanske Filmpulje samt Merete Stubkjær fra Aarhus Filmværksted – som samlet udgør redaktionen.

Alle ansøgere får svar den 18. januar 2024, hvor op til otte projekter bliver udvalgt til at gennemgå et udviklingsforløb. Efter udviklingsforløbet tildeles op til fire af de otte projekter produktionsstøtte.

Projekterne vil gennemgå et forløb bestående af workshops og løbende mentorsparring fra konsulenterne ved Den Vestdanske Filmpulje.

Informationsmøde

Kortfilmforløbet bliver skudt i gang med et informationsmøde den 4. januar 2024, kl. 15.30-17.30 på Aarhus Filmværksted – Filmbyen 11A, ST., 8000 Aarhus C.

Program for informationsmødet:

 • Kl. 15.30-16.00: Introduktion til call’et med mulighed for spørgsmål.
 • Kl. 16.00-17.00: Individuelle møder med konsulenterne for potentielle ansøgere (husk at booke møde ved tilmelding).
 • Deltagere er velkomne til at blive og netværke indtil 17.30.

Tilmeld dig informationsmødet her.

Husk at krydse af ved tilmelding, hvis du/I ønsker et møde med konsulenterne.

Datoer:

4. januar: Informationsmøde på Aarhus Filmværksted kl. 15.30.

12. januar: Ansøgningsfrist kl. 12.00.

18. januar: Svar på ansøgninger.

25. januar: Fælles opstartsworkshop for de op til otte udvalgte projekter. Workshoppen vil have fokus på udviklingen af et godt manuskript. Man skal kunne deltage på denne workshop for at gå videre i processen.

15. marts: Statusmøder, individuel gennemgang af manuskript og produktion (der kan finde frasortering af projekter sted).

10. april: Afleveringsfrist – samlet produktionspakke inkl. endeligt manuskript.

17. april: Svar på ansøgninger (tildeling af produktionsstøtte til op til 4 projekter).

Øvrige datoer for tilsagn og greenlight mv. aftales individuelt efter udvælgelse af projekterne.

Vi forventer at alle film, som opnår produktionsstøtte, afholder samlet premiere primo 2025.

Hvem kan søge?

Ansøgninger skal indsendes af et produktionsselskab. Både erfarne og nyere produktionsselskaber kan ansøge. Der skal på ansøgningstidspunktet være et samarbejde mellem producer, instruktør og forfatter, og der skal søges med en synopsis på 1-2 sider samt de ansøgningsbilag, som er listet nedenfor.

Der kan være tilfælde, hvor instruktør og forfatter er én og samme person. I dét tilfælde skal årsagen motiveres i ansøgningen. Vi lægger særlig vægt på støtte til projekter, der fremmer regionale talenters muligheder og brobygning til den professionelle branche. I dette call kan også producenten eller produceren anses som talentet.

Andre kriterier, som vi tager med i vurderingen:

 • Fortællingen – har historien potentiale til at blive til en god kortfilm.
 • Talent – potentialet hos de skabende kræfter, og projektets mulighed for at vise deres evner og opbygge samarbejder mellem talenter og det etablerede produktionsmiljø – eller en ‘yngre’ producers/producents mulighed for at udvikle sig gennem f.eks. et samarbejde med en mere erfaren instruktør.
 • Kulturel og kreativ forankring i Den Vestdanske Filmpuljes område – herunder for de skabende kræfter (producer, instruktør, forfatter) og øvrige kreative funktioner, hold, mv. Det er oplagt at svare på dette i bilag 7: Producerintentioner.

Det er et krav, at instruktøren tidligere har lavet minimum én fiktionsfilm (uanset varighed). Selskaber, der kommer i betragtning, skal have filmproduktion som en del af deres hovederhverv, og de skal være klar på, at talentudvikling er i fokus på dette call.

Hvordan ansøger man?

Ansøgning sker via Den Vestdanske Filmpuljes portal med MitID eller medarbejdersignatur. Læs mere her.

Portalen åbner for ansøgninger den 2. januar 2024 – 14 dage før ansøgningsfristen.

Følgende bilag er obligatoriske for kortfilm call’et – med andre ord, det er kun disse bilag, der skal uploades:

 • Ansøgningsskema – udfyldes direkte i ansøgningsportalen.
 • Bilag 1: Synopsis – kan udformes som en pitch, og det bør give en kortfattet indføring i filmens idé/fortælling (max. 1-2 sider).
 • Bilag 2: Projektbeskrivelse – uddybelse af idéen til filmen, inklusive tema, karakterer, univers, mv. (max. 1 side). Der kan også medsendes links (Vimeo) til portrætter, location-skitser, moodboards, mv.
 • Bilag 6: Instruktørintention – her beskrives den kunstneriske og kreative tilgang, formgreb, genre, format (max. 1 side).
 • Bilag 7: Producerintention (max. 1 side).
 • Bilag 10: Holdliste – en liste med holdet – med funktion, navn, bopælskommune, samt hvem der er bekræftet. Som minimum det kreative kerneteam (instruktør, manuskriptforfatter og producer).
 • Bilag 11: CV – minimum for instruktør, producer/producent, forfatter. Gerne også fotograf og klipper, hvis de er besluttet.
 • Bilag 15: Visuelt materiale – link til min. 1 tidligere værk for instruktør.

Det er ikke et krav, at der ansøges med budget og/eller finansieringsplan, men kender man allerede økonomien kan dokumenterne sendes med. I så fald som Bilag 12: Finansieringsplan, og Bilag 13: Udkast til budget (inkl. kolonne for regional omsætning).

Det er dog en forudsætning for at ansøge, at man kan overholde de tidligere beskrevne ansøgningskriterier, samt at man vil kunne optage filmen for støtten på max. 100.000 kr. Ved man allerede på ansøgningstidspunktet, at ens film kræver ekstra finansiering, indsendes budget og finansieringsplan ifm. ansøgningen, som dog kan være i udkastversion.

Særlig information

 • Det er tilladt at søge ekstra finansiering fra tredje part ud over kontantstøtten – men det er et krav, at Den Vestdanske Filmpuljes vilkår og aftalte tidsplan overholdes, og at den ekstra finansiering ikke forsinker produktionen. Der må ikke være tilknyttet redaktionelle krav til evt. ekstra finansiering. Allerhelst ser vi ansøgninger, som kan laves for de aftalte midler.
 • Den Vestdanske Filmpuljes støttevilkår gælder for projekterne medmindre andet er angivet, herunder at der skal aflægges regnskab for produktionen.
 • Der er indgået et samarbejde med Aarhus Filmværksted, så de udvalgte film efter aftale kan trække på ressourcer og udstyr.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende kortfilm call’et rettes til Stefan Frost: stefan@filmpuljen.dk / 4185 4697.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.