Skip to content

Kortfilm Call 2023: Ansøgningsfrist 21. marts

Den Vestdanske Filmpulje åbner igen i år for ansøgninger til vestdanske kortfilm i samarbejde med Aarhus Filmværksted. Call’et vil efter et udviklingsforløb give produktionsstøtte til en lille håndfuld kortfilm.

Brobygning til den professionelle branche for manifesterede talenter er fortsat et fokusområde for Den Vestdanske Filmpulje og Aarhus Filmværksted. Dette call har til formål at bidrage med støtte til det øverste talentlag i Vestdanmark gennem muligheden for at afprøve nye samarbejder og idéer – og samtidig udvikle dansk og regionalt indhold og filmtalenter.

Der bliver i første omgang udvalgt op til otte projekter, som der bliver udviklet manuskript til, hvorefter der endelig bliver udvalgt op til fire film, som modtager produktionsstøtte. Der kan gives max. 80.000 kr. i produktionsstøtte per film. De film, der opnår produktionsstøtte, har yderligere mulighed for at benytte professionelt optageudstyr samt klippefaciliteter, grading- og lydudstyr hos Aarhus Filmværksted.

Manuskript- og projektudvikling støttes ikke kontant, men gennem workshops og sparring med Den Vestdanske Filmpuljes konsulenter.

 • Filmens varighed skal minimum være 5 minutter og maksimalt 20 minutter.
 • Den Vestdanske Filmpuljes almindelige vilkår og tildelingskriterier gælder, medmindre andet er beskrevet her.
 • Den tildelte støtte skal i udgangspunktet kunne dække alle direkte udgifter forbundet med produktionen frem til afleveringsklar film. Økonomien skal matche fortælling og produktionsgreb. Se mere under ‘særlige oplysninger’.
 • Det endelige støttebehov for de enkelte projekter besluttes efter udvikling af manuskript, hold, plan og budget, som finder sted i første fase af call’et.

Kortfilm call’et har ansøgningsfrist den 21. marts 2023, kl. 12.00.

Filmene vil blive vurderet og udvalgt af Stefan Frost, Kirsten Bonnén Rask og Mette Elmgaard fra Den Vestdanske Filmpulje, og Merete Stubkjær fra Aarhus Filmværksted – som samlet udgør redaktionen/juryen.

Alle ansøgere får svar den 29. marts 2023, hvor op til otte projekter bliver udvalgt til at gennemgå et udviklingsforløb. Efter udviklingsforløbet bliver der tildelt produktionsstøtte til op til fire af de otte projekter.

Projekterne vil gennemgå et forløb bestående af workshops og løbende mentorsparring fra konsulenterne ved Den Vestdanske Filmpulje med mulighed for inddragelse af eksterne bidragydere.

Informationsmøde

Forløbet bliver skudt i gang med et informationsmøde den 31. januar kl. 15.30-17.30 på Aarhus Filmværksted – Filmbyen 11A, st., 8000 Aarhus C.

Program for informationsmøde:

 • 15.30-16.00: Introduktion til call’et med mulighed for spørgsmål.
 • 16.00-17.30: Individuelle møder med konsulenter (husk at booke møde, hvis du har behov for det).
 • Deltagere er velkomne til at blive og netværke indtil 17.30.

Potentielle ansøgere opfordres til at deltage i arrangementet. Du/I kan med fordel forberede spørgsmål hjemmefra, især hvis du/I ønsker individuelle møder med konsulenterne.

Tilmeld dig informationsmødet – og husk at krydse af ved tilmelding, hvis du/I ønsker et møde med konsulenterne.

Datoer:

31. januar: Informationsmøde.

21. marts: Ansøgningsfrist kl. 12.00.

28. marts:  Svar på ansøgninger.

13. april: Fælles opstartsworkshop for de op til otte udvalgte projekter. Workshoppen vil have fokus på udviklingen af et godt manuskript. Man skal kunne deltage på denne workshop for at gå videre i processen.

16. maj: Statusmøder, individuel gennemgang af manus og produktion (frasortering af projekter kan finde sted).

8. juni: Afleveringsfrist – samlet produktionspakke.

15. juni: Svar på ansøgninger (tildeling af produktionsstøtte til op til fire projekter).

De videre datoer for møder og deadlines for aflevering af manus og øvrige dokumenter samt beslutning om produktionsstøtter og greenlight m.v. aftales efter udvælgelse af projekter.

Vi forventer, at alle film, som modtager produktionsstøtte, har en samlet premiere i januar eller februar 2024.

Hvem kan søge?

Ansøgninger skal indsendes af et produktionsselskab. Både erfarne og nyere produktionsselskaber kan ansøge. Der skal på ansøgningstidspunktet være et samarbejde mellem producer, instruktør og forfatter, og der skal søges med en synopsis på 1-2 sider samt de ansøgningsbilag, som er listet nedenfor.

Der kan være tilfælde, hvor instruktør og forfatter er én og samme person. I dét tilfælde skal årsagen motiveres i ansøgningen. Vi lægger særligt vægt på støtte til projekter, der fremmer regionale talenters muligheder og brobygning til den professionelle branche. I dette call kan også producenten eller produceren anses som talentet.

Andre kriterier, som vi tager med i vurderingen:

 • Fortællingen – har historien potentiale til at blive en god kortfilm.
 • Talent – potentialet hos de skabende kræfter, og projektets mulighed for at vise deres evner og opbygge samarbejder mellem talenter og det etablerede produktionsmiljø – eller en ‘yngre’ producers/producents mulighed for at udvikle sig gennem f.eks. et samarbejde med en mere erfaren instruktør.
 • Kulturel og kreativ forankring i Den Vestdanske Filmpuljes område – herunder for de skabende kræfter (producer, instruktør, manuskriptforfatter) og øvrige kreative funktioner, hold, m.v. Det er oplagt at svare på dette i Bilag 7: Producerintentioner.

Det er et krav, at instruktøren tidligere har lavet minimum en fiktionsfilm (uanset varighed). Selskaber, der kommer i betragtning, skal have filmproduktion som en del af deres hovederhverv, og de skal være klar på, at talentudvikling er i fokus med dette call.

Hvordan ansøger man?

Ansøgning sker via Den Vestdanske Filmpuljes portal med MitID, NemID eller medarbejdersignatur. Læs mere her.

Portalen åbner for ansøgninger den 7. marts 2023 – 14 dage før ansøgningsfristen.

Følgende bilag er obligatoriske for kortfilm call’et – med andre ord, det er kun disse bilag, der skal uploades:

 • Ansøgningsskema – udfyldes direkte i ansøgningsportalen.
 • Bilag 1: Synopsis – kan udformes som en pitch, og det bør give en kortfattet indføring i filmens idé/fortælling (max. 1-2 sider).
 • Bilag 2: Projektbeskrivelse – uddybelse af idéen til filmen, inklusive tema, karakterer, univers, m.v. (max. 1 side). Der kan også medsendes links (Vimeo) til portrætter, location-skitser, moodboards, m.v.
 • Bilag 6: Instruktørintention – her beskrives den kunstneriske og kreative tilgang, formgreb, genre, format (max. 1 side).
 • Bilag 7: Producerintentioner (max. 1 side).
 • Bilag 10: Holdliste – en liste med holdet – med funktion, navn, bopælskommune, samt hvem der er bekræftet. Som minimum det kreative kerneteam (instruktør, manuskriptforfatter og producer).
 • Bilag 11: CV – minimum for instruktør, producer/producent, manuskriptforfatter. Gerne også for fotograf og klipper, hvis de er besluttet.
 • Bilag 15: Visuelt materiale – link til min. 1 tidligere værk for instruktør.

Det er ikke et krav, at der ansøges med budget og/eller finansieringsplan, men kender man allerede økonomien kan dokumenterne sendes med. I så fald som Bilag 12: Finansieringsplan, og Bilag 13: Udkast til budget (gerne inkl. kolonne for regional omsætning).

Det er dog en forudsætning for at ansøge, at man kan overholde de tidligere beskrevne ansøgningskriterier, samt at man vil kunne optage filmen for støtten på max. 80.000 kr. Ved man allerede på ansøgningstidspunktet, at ens film kræver ekstra finansiering, indsendes budget og finansieringsplan ifm. ansøgningen, som dog kan være i udkastversion.

Særlig information

 • Det er tilladt at søge ekstra finansiering fra tredje part ud over kontantstøtten – men det er et krav, at Den Vestdanske Filmpuljes vilkår og aftalte tidsplan overholdes, og at den ekstra finansiering ikke forsinker produktionen. Der må ikke være tilknyttet redaktionelle krav til evt. ekstra finansiering. Allerhelst ser vi ansøgninger, som kan laves for de afsatte midler.
 • Den Vestdanske Filmpuljes støttevilkår gælder for projekterne medmindre andet er angivet, herunder at der skal aflægges regnskab for produktionen.
 • Der er indgået et samarbejde med Aarhus Filmværksted, så de udvalgte film efter aftale kan trække på ressourcer og udstyr herfra (som ovenfor beskrevet).

Kontakt

Spørgsmål vedrørende kortfilm call’et rettes til Stefan Frost: stefan@filmpuljen.dk / +45 41854697.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.