Skip to content

NYE STEDER – NYE STEMMER – nyt talentudviklingsinitiativ

New Danish Screen, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje inviterer til et fælles landsdækkende talentudviklingsinitiativ.

Billede af optageudstyr

Danmark er et lille land med en stor og varieret filmtradition. En stor diversitet blandt de filmiske fortællere og fortællinger er for os at se en grundlæggende forudsætning for, at publikum også i fremtiden kan møde unikke kunstneriske stemmer og dermed en mangfoldighed i genre, tematikker og filmiske udtryk.

Vi ønsker med dette fælles initiativ at invitere de bedste manifesterede talenter fra hele landet til at udvikle filmiske fortællinger, der på overraskende, dramatisk og personlig vis, viser os udsnit af livet som det leves i al sin mangfoldighed rundt om i Danmark, uden for hovedstadsområdet.

Et lowbudget udviklingsinitiativ

Initiativet sigter mod at udvikle spillefilm og dokumentarfilm eller -serier, der fra starten er tænkt til at kunne realiseres inden for et budget på maksimalt 4,5 mio. kr. for spillefilm og maksimalt 1,7 mio. kr. for dokumentarfilm.

Initiativet er et udviklingsinitiativ, der giver manifesterede talenter mulighed for at folde et projekt ud i professionelle rammer. Efter endt udvikling er projekterne frit stillet i forhold til hvor og hvordan de vil søge om yderligere udviklingsstøtte eller produktionsstøtte.

Initiativet gennemføres som et udviklingsforløb i to faser: 1/ research & treatment/ projektbeskrivelse og 2/ visuel udvikling & manus.

Om udviklingsforløbet

Reasearch, treatment og projektbeskrivelse

Der udvælges op til 10 projekter, der får hver 50.000 kr. til at tage de første skridt i udviklingen af et projekt gennem undersøgelser af et miljø, et sted, en karakter eller et tema, som vi ikke normalt ser på film og som findes uden for hovedstadsområdet.

Researchen skal omsættes til en dramatisk historie i form af treatment på 15-20 sider til en spillefilm eller en projektbeskrivelse til dokumentarfilm eller -serie. Research og udvikling af projektet skal gennemføres i løbet af en periode på 2 måneder.

Visuel udvikling og manus

På baggrund af researchen udvælges projekter, der får mulighed for at udvikle projektet yderligere. Dels ved at producere en visuel skitse på 12-15 minutter, der i scenisk form afprøver de centrale elementer, arenaer og karakterer i projektet, viser de filmiske og dramatiske greb og afprøver et produktionskoncept.

Dels ved at skrive projektet op i et 1. draft af manus til en spillefilm eller skrive en detaljeret projektbeskrivelse til en dokumentarfilm eller -serie.

Visuel skitse og manuskript eller projektbeskrivelse afleveres sammen med et estimeret produktionsbudget og et produktionskoncept for projektet. Der støttes 4-6 projekter med et støttebeløb til spillefilm på 400.000 kr. og til dokumentarfilm eller dokumentarserie på 250.000 kr. Den visuelle udvikling skal gennemføres inden for en periode på fire måneder.

Workshops og sparring

I forbindelse med opstart af de to forløb vil vi afholde en to-dages workshop. Her vil deltagerne dels få master classes og møde filmfolk, der har debuteret med film, hvor visuel udvikling, radikale fortællinger og stramme konceptuelle greb er blevet brugt. Dels vil der være konkret sparring og vejledning på projektniveau.

Der vil desuden under begge forløb være statusmøder med New Danish Screen, hvor holdene får konkret sparring, rådgivning og kommentarer på materialet.

For at komme i betragtning

Hvem kan søge:

Initiativet er rettet mod talenter på professionelt og semiprofessionelt niveau. Der er ikke krav om en særlig uddannelsesmæssig baggrund, men der vil blive lagt stor vægt på ansøgernes erfaring og hvorvidt de i tidligere værker har vist, at de mestrer den filmiske fortælling. Ligesom der vil blive lagt vægt på, at vi i de tilsendte værker fornemmer, at der er en personlig kunstnerisk stemme.

Kriterier:

  • Fortællingen skal udspille sig uden for hovedstadsområdet
  • Projektet skal fra første færd være tænkt til at kunne realiseres inden for de angivne budgetrammer
  • Ansøgerteamet skal bestå af minimum instruktør og producer. For fiktion vil det være en fordel, at der er en manusforfatter tilknyttet.
  • Det er en forudsætning for at søge, at instruktøren har instrueret mindst to korte eller en lang film i den genre, der ansøges i. Og at instruktøren endnu ikke har debuteret med en spillefilm eller dokumentarfilm støttet af Filminstituttet.
  • I forbindelse med anden del af udviklingsforløbet, visuel skitse, skal der være tilknyttet et produktionsselskab med erfaring med film- eller tv-produktion.

Hvad skal ansøgningen indeholde

  • Link til 2 tidligere værker for instruktøren og evt. manusforfatter.
  • Udfyldt ansøgningsskema der skal indeholde: Ideoplæg på maks. 2 sider, der tydeligt beskriver grundideen i projektet, hvad der skal researches og hvordan, samt det dramatiske og produktionelle greb, der betyder at projektet bedst forløses i en stramt konceptualiseret ramme.
  • CVer på alle ansøgere.

Ansøgning og tidshorisont

Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på www.dfi.dk/nds fra tirsdag d. 22/6-21.

Deadline for ansøgning er mandag d. 23. august kl. 12.00 

Ansøgninger og afleveringer vil blive behandlet og vurderet af en redaktion bestående af Christina Ramsø Thomsen – konsulent New Danish Screen, Mette Damgaard-Sørensen – kunstnerisk leder New Danish Screen, Kirsten Bonnén Rask – filmkonsulent Den Vestdanske Filmpulje og executive producer FilmFyn, Julie Linn Milling.

Redaktionen inviterer de mest lovende ansøgninger til samtale d. 13.-.14. september, hvor der er mulighed for at uddybe projektet og præsentere sig selv. Det er en forudsætning for at komme i betragtning, at man kan deltage i samtalerne.

Datoer for første forløb:

Ansøgningsdeadline: 23. august 2021 kl. 12.00
Samtaler: 13.-14. september 2021
Afgørelse: 20. september 2021
Aflevering: 22. november 2021

Datoer for andet forløb:

Samtaler: 16.-17. december 2021
Afgørelse: 5. januar 2022
Aflevering: ultimo maj 2022

Orienteringsmøde

Vi inviterer til onlinemøde om initiativet torsdag d. 17. juni kl. 16:30.

Følg med via linket her: Orienteringsmøde: Nye Steder – Nye Stemmer.

https://www.youtube.com/watch?v=TBojQfAT9xg&ab_channel=DetDanskeFilminstitut

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Mette Damgaard-Sørensen, metteds@dfi.dk, 2012 0469
Christina Ramsø Thomsen, christinart@dfi.dk, 2426 7441
Julie Linn Milling, julie@filmfyn.dk  6048 5441
Kirsten Bonnén Rask, raskkirstenbonnen@gmail.com  5239 1244

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.