Kontakt

Steen Risom
Chef
T +45 5157 5011
E steen@filmpuljen.dk

Steen Bille
Filmkonsulent
T +45 2169 9717
E bille@filmpuljen.dk

Stefan Frost
Udviklingskonsulent
T +45 4185 4697
E stefan@filmpuljen.dk

Mette Elmgaard
Rådgivning / vejledning / ekspedition
T +45 4185 6643
E mette@filmpuljen.dk

Ellen Riis
Rådgivning / vejledning / ekspedition
T +45 2325 7414
E ellen@filmpuljen.dk

Sekretariatet for Den Vestdanske Filmpulje ligger i Filmby Aarhus.

Den Vestdanske Filmpulje
Filmbyen 23, 1. sal.
8000 Aarhus C

mail@filmpuljen.dk
www.filmpuljen.dk

CVR: 26347661