Skip to content
Skuespiller Sylvester Byder og instruktør Christian Andersen på optagelserne til SYNKEFRI. Foto: Martin Dam Kristensen

Støtte

Den Vestdanske Filmpulje støtter kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.

Vi støtter blandt andet:

Filmpuljen har primært fokus på professionel filmproduktion, men kan også støtte talentfilm og andre initiativer, der fremmer udviklingen af produktionsmiljøet og filmkulturen i filmpuljens område.

Der kan normalt ikke søges støtte til lancering, distribution, markedsføring, festivaldistribution og produktion af musikvideoer eller produktioner i forbindelse med uddannelse, højskoleophold eller lignende.

Ansøgningsfrist

Datoer er med forbehold for ændringer.

Din ansøgning er registreret, når du modtager en kvittering for modtagelse.

Ansøgningsfrister 2024

Runde 1: Den 17. januar kl. 12.00 (spillefilm, dokumentarfilm, animerede kortfilm, seriel fiktion, festival, minor-film).
Svar den 20. marts 2024.

Runde 2: Den 18. april kl. 12.00 (spillefilm, dokumentarfilm, animerede kortfilm).
Svar den 10. juni 2024.

Runde 3: Den 22. august kl. 12.00 (spillefilm, dokumentarfilm, animerede kortfilm, seriel fiktion, festival, minor-film).
Svar den 11. oktober 2024.

Runde 4: Den 23. oktober kl. 12.00 (spillefilm, dokumentarfilm, animerede kortfilm).
Svar den 6. december 2024.

Ansøgning

Når du søger støtte hos Den Vestdanske Filmpulje skal det ske gennem vores ansøgningsportal. Vi modtager ikke ansøgninger på mail eller papir. 

Du finder vejledning og link til portalen nedenfor.

Ansøgningsportalen vil som hovedregel være åben for at modtage ansøgninger 14 dage op til en ansøgningsfrist. Når ansøgningsfristen udløber, lukker adgangen til puljen i ansøgningsportalen automatisk. 

Det er en god idé, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet, inden du opretter en ansøgning i portalen. Du finder en vejledning nedenfor.

OBS: Husk at benytte skabeloner for holdliste og finansieringsplan. De kan downloades under Ansøgningsbilag.

Adgang til ansøgningsportalen - søg med MitID eller NemID

Du får adgang til ansøgningsportalen ved at logge ind med medarbejdersignatur, som er tilknyttet virksomhedens CVR-nr. 

Ansøgningsportal – Den Vestdanske Filmpulje (log-in) 


Adgang

Du skal gennem virksomheden have adgang til en digital medarbejdersignatur, som kan bestilles her:

Bestil Digital medarbejdersignatur (Digitaliseringsstyrelsen.dk) 

Det angivne CVR-nr. og ansøgerens navn vil blive verificeret i forhold til det nationale register for CVR-oplysninger.

Vejledning

Det er en god idé, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet, inden du opretter en ansøgning i portalen.

Se: Vejledning til ansøgningsskema Den Vestdanske Filmpulje

Med denne pdf, af ansøgningsskemaet, kan du danne dig et overblik over de oplysninger og dokumenter, du skal forberede. Pdf’en indeholder vejledning og information om, hvordan du udfylder, gemmer og navigerer i ansøgningsportalen. 


Indhold i ansøgningen

Ansøgningen består af stamdata, projektoplysninger og en række bilag (afhænger af, hvad du søger støtte til).

Bemærk:

 • Alle bilag skal uploades som pdf-filer
 • Alle bilag skal navngives som anført i Bilagsliste til Den Vestdanske Filmpuljes ansøgningsportal (pdf). Du kan også se krav til bilag nedenfor her på siden.
 • Det er en god idé at udarbejde og navngive bilagene, inden du ansøger i portalen
 • Når vi har modtaget din ansøgning, kan du ikke længere redigere i ansøgningen 


Maks. antal anslag

Ved skrivefelter er der et maks. antal anslag. Du kan se antal anslag, du har brugt, under feltet. Vær opmærksom på, at linjeskift, bullets og lignende kan snyde i forhold til det oplyste forbrug af anslag.


Sådan gemmer du

Oplysningerne gemmes, når du vælger NÆSTE nederst på siden. Gør du ikke det, vil det, du har skrevet i felterne på den aktuelle side, gå tabt.

Hvis du ikke kommer videre til næste side, er det fordi, at der er fejl og/eller mangler i din ansøgning. Dette vil være oplistet øverst på ansøgningens aktuelle side.

Du kan udfylde din ansøgning over flere dage ved at gå ud og ind i ansøgningen direkte på ansøgningsportalen. 


Send ansøgningen og afslut
Når din ansøgning er færdig, vælger du SEND. Vær opmærksom på, at du skal overholde ansøgningsfristen. Ellers vil din ansøgning blive afvist.

Bekræftelse på din ansøgning

Når vi har modtaget din ansøgning, kan du ikke længere redigere i ansøgningen.

Herefter vil proceduren være følgende:

 • Du vil modtage en bekræftelse på e-mail med oplysning om sagsnr. og forventet dato for det endelige svar
 • Vi vil kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger. I den forbindelse kan vi vælge at åbne ansøgningen for dig i Ansøgningsportalen, så du kan tilføje yderligere tekst/filer
 • Svar på ansøgningen vil blive fremsendt på e-mail, hvor afgørelsen er vedhæftet som PDF-fil.
To typer midler - én ansøgning

Med den nye Filmaftale 2019-2023 har Den Vestdanske Filmpulje 23,7 mio. kr. årligt til udvikling og produktion af spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm og animationsfilm. Der er dog videre rammer, når det gælder produktioner til børn og unge.

Den Vestdanske Filmpulje uddeler derfor to typer af midler:

 • Regional filmstøtte (A-midler). Disse midler anvender Den Vestdanske Filmpulje til at støtte alle Den Vestdanske Filmpuljes støtteformål
 • Statslig filmstøtte (B-midler). Disse midler anvender Den Vestdanske Filmpulje til støtte af de formål, der fremgår af Filmaftalen 2019-2023

Ansøgere kan/skal ikke søge A- og B-midlerne separat. Den Vestdanske Filmpulje tildeler midlerne i forhold til projekttype og den støtteramme, vi har til rådighed, med henblik på sikring af filmpuljens formål og Filmaftalens formål. Det vil fremgå af et eventuelt støttetilsagn hvilke typer midler, der er tildelt.

Ansøgningsbilag

Når du søger støtte hos Den Vestdanske Filmpulje, skal der uploades forskellige dokumenter og bilag, alt efter om der søges støtte til Udvikling, Produktion eller Festival. 

Du kan se i listen nedenfor hvilke dokumenter og bilag, der skal medsendes.

De obligatoriske bilag er vist med et “U”, “P” og “F” for: 

 • Udvikling (U)
 • Produktion (P)
 • Festival (F) 

Eksempel:
Søges der støtte til udvikling, er de dokumenter og bilag, der er obligatoriske, markeret med “U”. 

Synopsis / Ideoplæg (U, P, F)

PDF som skal navngives: 01 synopsis – TITEL / 01 Idéoplæg – TITEL

 

Kan udformes som en pitch og bør give en kortfattet indføring i projektets ide.

Treatment / Manus / Projektbeskrivelse (U, P, F)

 

PDF som skal navngives: 02 treatment – TITEL / 02 manus – TITEL / 02 Projektbeskrivelse – TITEL

 

Treatment/manus/projektbeskrivelse forventes at uddybe og skitsere ideen til filmen – ved animation evt. også visuelt materiale med karakterer, baggrunde m.v.

Projektstatus (U, F)

 

PDF som skal navngives: 03 status – TITEL

 

Projektstatus skal som minimum indeholde en kort oversigt over hidtidige udviklingsinitiativer, hvornår projektet er startet og om der allerede er givet støtte til den hidtidige udvikling fra anden side.

 

Ved genansøgning skal det klart fremgå, hvilke dele af projektet der har udviklet sig siden sidste ansøgning.

 

 

Beskrivelse og mål for udviklingen (U)

PDF skal navngives: 04 målbeskrivelse – TITEL

 

Beskrivelse og mål for udviklingen skal kortfattet beskrive, hvilke konkrete aktiviteter der søges om støtte til. Desuden skal det forventede resultat af udviklingen præsenteres så konkret som muligt, gerne i punktform.

 

Produktionskoncept (U, P)

PDF skal navngives: 05 Produktionskoncept – TITEL

 

Produktionskoncept for udvikling skal beskrive filmens mulige produktionelle præmis: antal optageuger, studie eller location, anslået samlet budget, samt ide til finansiering etc.

 

Under produktionskoncept for produktion kan man forklare, hvordan filmen produktionelt og praktisk skal produceres, herunder antal optage/animations-perioder, hvilken teknik der benyttes (optage- /animations- og færdiggørelsesformat, kameraer, optikker, lys, software mv.). Dertil en beskrivelse af filmens produktionsdesign: scenografi, kostumer og locations. Desuden beskrives filmens efterarbejdsproces i forhold til CGI, VFX og grafik.

Instruktørintentioner (U, P)

PDF skal navngives: 06 Instruktørintentioner – TITEL

 

Instruktøren skal beskrive sin intention med filmen, sit kunstneriske mål og ambition, filmens æstetik og dens forventede placering i instruktørens karriere i forhold til tidligere værker. Desuden beskrives hvilke tanker instruktøren håber at filmen kan vække hos publikum og evt. i medierne.

Producerintentioner (U, P)

PDF skal navngives: 07 Producerintentioner – TITEL

 

Produceren beskriver bl.a. overvejelser om filmens mulige publikum samt positioneringsmæssige styrker og udfordringer.

 

Produceren skal i dette dokument altid redegøre for den regionale motivation og beskrive filmens forankring i Den Vestdanske Filmpuljes område.

Tidsplan (U, P, F)

PDF skal navngives: 08 Tidsplan – TITEL

 

Tidsplan for udvikling opdeles i udviklingsfaser med forskelligt fokus enten fordelt på uger og måneder eller i kalender version.

 

Tidsplan for selve produktion herunder præproduktion, produktion, postproduktion og forventet premiere fordeles enten på uger og måneder eller i kalender version.

Skuespillerliste (P)

PDF som skal navngives: 09 Skuespillerliste – TITEL

 

Skuespillerlisten skal minimum indeholde navn og rolle på hovedcast, samt en note om hvem der er bekræftet samt disses bopælskommune.

Holdliste (U, P)

PDF som skal navngives: 10 Holdliste – TITEL

 

Holdliste for udvikling er en liste over hvem der har filmens kreative hovedfunktioner. 

Holdliste for produktionen er en liste, over hvem der har filmens kreative hovedfunktioner, både for produktionen, præ- og postproduktion samt en note om hvem der er bekræftet.

 

Benyt følgende skabelon. Alternativt benyttes tilsvarende skabelon med samme obligatoriske overskrifter: Funktion, fornavn og efternavn, vejnavn og husnummer, postnummer, by, land, bekræftet/ikke bekræftet.

 

DVF-Holdliste

CV for projektets nøglepersoner (U, P, F)

PDF som skal navngives: 11 CV – TITEL

 

CV for projektets nøgledeltagere forventes at indeholde en præsentation af såvel det ansøgende selskab som af projektets nøgledeltagere med angivelse af tidligere projekter samt kontaktoplysninger. Instruktørens to seneste film bør vedlægges, gerne som link under punktet ‘Visuelt materiale’.

Finansieringsplan (U, P, F)

PDF som skal navngives: 12 Finansieringsplan – TITEL

Finansieringsplan for udviklingen skal angive alle finansieringskilder og finansieringssummen skal være lig med budgetsummen. Hvis andre finansieringskilder end den ansøgte støtte fra DVF ikke er sikret på ansøgningstidspunktet, skal det tydeligt fremgå med en angivelse af, hvornår finansieringen forventes afklaret. 

Finansieringsplan for produktionen fordelt på lande skal angive alle konfirmerede, ansøgte og potentielle finansieringskilder og finansieringssummen skal være lig med budgetsummen. Hvis andre finansieringskilder end den ansøgte støtte fra DFI ikke er sikret på ansøgningstidspunktet, skal det tydeligt fremgå med en angivelse af hvornår finansieringen forventes afklaret. Status for bekræftelse af den enkelte finansieringskilde skal tydeligt fremgå.

Benyt følgende skabelon. Alternativt benyttes tilsvarende skabelon med samme obligatoriske overskrifter: Finansiør-navn, beløb, procent (af samlet finansiering), status (bekræftet/ikke bekræftet), dato status, finansieringstype.

 

DVF – Finansieringsplan

Budget - gerne i DFI excel skabelon (U, P, F)

PDF som skal navngives i: 13 Budget – TITEL

 

Budget for udviklingen skal kun dække den ansøgte udviklingsfase. DVF anbefaler at bruge DFIs (Det Danske Filminstitut) budgetformular for udviklingsstøtte til det relevante formål. Teknisk udstyr (hardware, software mv.) budgetteres med markedspriser. Udgifter til revision skal inkluderes ved ansøgt støtte på mere end 100.000 kr. jr. DVFs gældende revisionsinstruks.

 

Til budget for produktionen (med underposter) anbefaler DVF at bruge DFIs budgetformular til det relevante formål. Skemaet skal dateres og indeholde filmens grundforudsætninger; antal optagedag, klippeuger, animationsperiode, lydefterarbejde, samt oplysninger om optage- og slutformat. Regnskabstallet for evt. DFI støttet udvikling medtages som fast post og evt. udviklingsomkostninger, der ikke er DFI støttet og rettighedsbetalinger mv. forklares i noter til budgettet. Udgifter til revision skal inkluderes ved ansøgt støtte på mere end 100.000 kr. jr. DVFs gældende revisionsinstruks. 

Budget for omsætning i DVFs område (kan undlades, hvis integreret i budget) (U, P, F)

PDF som skal navngives: 14 DVF-spend TITEL

 

Budget for omsætning i Den Vestdanske Filmpuljes område. Et delbudget for omkostninger afholdt i filmpuljens område (på www.newsite.filmpuljen.dk/om-dvf/ kan du se hvilke kommuner, der udgør medlemsområdet).

 

Udformes som udgangspunkt så de regionale udgifter angives som en ekstra kolonne i totalbudgettet.

Visuelt materiale eller andet supplerende materiale

PDF som skal navngives: 15 Visuelt materiale (el. andet) – TITEL

 

Her kan ansøgningen suppleres med øvrigt relevant materiale. Det kunne eksempelvis være dvd med pilotoptagelser eller link til samme, relevant researchmateriale, fotos/grafik, udvalgte produktioner mv. Hvis det er offentligt tilgængeligt materiale kan der linkes til materialet. Ikke-offentligt materiale fremsendes som link til download eller evt. på cd eller dvd. Instruktørens to seneste film bør vedlægges, gerne som link, under punktet seneste film i ansøgningsskemaet.

 

Vilkår for støtte

Nedenfor finder du støttevilkår, der gælder for alle støttetildelinger fra Den Vestdanske Filmpulje.

Støtte til filmfestival

Filmpuljen har som primært mål at støtte kunstneriske interessante filmproduktioner, der tillige fremmer udviklingen af et lokalt produktionsmiljø. Filmpuljen kan i mindre omfang støtte filmfestivaler, der understøtter samme formål.

 • Støtte kan ydes til filmfestivaler, som afholdes i Den Vestdanske Filmpuljes område.
 • Festivalen skal understøtte udviklingen af den vestdanske film- og mediebranche.
 • Der gives primært støtte til festivaler kurateret og organiseret i Den Vestdanske Filmpuljes område.

Der ydes ikke støtte til filmproduktion som en del af festivalen, herunder priser. Støtte til filmproduktion kræver en særskilt ansøgning.

Støtte til kortfilm

Filmpuljen støtter kortfilm og de korte formater målrettet gennem ’calls’ med en defineret ramme og et klart formål.

De kommende calls er ikke defineret endnu, men det kunne være et call, hvor man kan søge om at lave et uddrag af den spillefilm, man udvikler på eller et call, der har fokus på kortfilm med festivalpotentiale.

Den Vestdanske Filmpulje støtter derfor ikke længere live action kortfilm i de ordinære årlige ansøgningsrunder, men udelukkende gennem calls. Der vil være 1-2 calls årligt. Animerede kortfilm kan stadig søge støtte i de ordinære runder.

Markedspriser
Den Vestdanske Filmpulje yder udviklings- og produktionsstøtte med udgangspunkt i budgetter og regnskaber, hvor udgifterne opgøres i markedspriser. Det sker med udgangspunkt i Filminstituttets vejledning.

NB!
Maks. antal ansøgninger
Det samlede antal ansøgninger pr. produktionsselskab pr. ansøgningsrunde ikke må overstige fire ansøgninger. Heraf må højst tre ansøgninger være om andet end produktionsstøtte (fx manuskriptstøtte, udviklingsstøtte og lignende).

Begrænsningen går på tværs af koncern- og personforbundne produktionsselskaber.

Husk også at du skal medsende særlige dokumenter og bilag til din ansøgning. Se hvilke under menupunktet: “Ansøgnings-bilag”.

Trainee-ordning: Støtte til ansættelse af trainees

Den Vestdanske Filmpulje har indført en formaliseret trainee-ordning baseret på sidemandsoplæring.

Formålet er at styrke rekrutteringen af nye filmarbejdere til filmbranchen generelt såvel som til filmmiljøet i Filmpuljens område.

Vilkår for sidemandsoplæring

Behandling af ansøgning

Ansøgninger til Den Vestdanske Filmpulje behandles af en filmkonsulent og af filmpuljens sekretariat. Filmkonsulenten vurderer ansøgningen ud fra indholdet og det kunstneriske potentiale af idé og historie, samt en vurdering af potentialet hos de personer, der ønsker at realisere idéen.

Sekretariatet vurderer projektets øvrige forhold, herunder hvordan projektet understøtter Den Vestdanske Filmpuljes formål.

Den Vestdanske Filmpulje støtter projekter ud fra en helhedsvurdering, hvor de væsentligste parametre er:

 • Filmens kunstneriske indhold
 • Filmens brug af kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig arbejdskraft fra Den Vestdanske Filmpuljes område, herunder trainees (læs mere om trainee-ordning).
 • Filmens evne til at fremme udviklingen af film- og mediebranche i Den Vestdanske Filmpuljes område
 • Filmens potentiale til at sætte fokus på filmpuljens område, bl.a. gennem brug af locations


Uden for Den Vestdanske Filmpuljes område
Produktioner uden for Den Vestdanske Filmpuljes område kan støttes, hvis projektet tillige har en kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig forankring i Den Vestdanske Filmpuljes område i kraft af producent, co-producent, filmarbejdere, post-produktion eller lignende.

Regional omsætning/spend
Der er ikke faste krav til regional omsætning/spend, dvs. hvor meget projektet skal omsætte i Den Vestdanske Filmpuljes område pr. støttekrone.

Regional omsætning/spend er produktionens udgifter til:

 • Personer og virksomheder med bopæl i Den Vestdanske Filmpuljes område, eksempelvis filmarbejdere, udstyr, håndværkere, hotel, billeje m.v.
 • Diæter til tilrejsende medarbejdere, der udbetales i perioden, hvor der optages i DVF-området, samt
 • Godkendte administrationsomkostninger knyttet til filmproducenter beliggende i DVF-området

Co-produktion
For producenter uden for Den Vestdanske Filmpuljes område er der ikke krav om co-produktion med en producent fra Den Vestdanske Filmpuljes område, men co-produktion er et væsentligt parameter for forankringen og udviklingen af det lokale produktionsmiljø.

Investeringsaftale for spillefilm og serier
For spillefilm og serier indgår Den Vestdanske Filmpulje en investeringsaftale, der blandt andet indeholder en tilbagebetalingsplan.

Tilbagebetaling af produktionsstøtte ydet af Den Vestdanske Filmpuljes til spillefilm begynder, når den private investering er tilbagebetalt og forrentet med 75% (samme regler som Det Danske Filminstitut).

Den Vestdanske Filmpulje opretholder sin plads i tilbagebetalingsplanen, indtil investeringen er tilbagebetalt eller fem år fra premieren i Danmark. For serier forhandles individuelle aftaler.

Den Vestdanske Filmpuljes område
Den Vestdanske Filmpuljes område dækker de kommuner, der er medlem af Den Vestdanske Filmpulje.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.