Skip to content

Jyske fortællinger: Call med fokus på film, der er inspireret af det lokale

Den Vestdanske Filmpulje inviterer teams bestående af instruktør, manuskriptforfatter og producer til at søge en særlig udviklingspulje afsat til enkeltstående spillefilm, dokumentarfilm eller hybridfilm. Vi ønsker med call’et at bidrage til at udvikle stærke, jyske, lokale filmfortællinger, som via en kombination af kontantstøtte, et tilpasset udviklingsforløb samt sparring med konsulenter og markedsaktører får skabt et solidt grundlag for den videre finansiering.

Ansøgningsfrist: 3. oktober 2022.

Sammen med TV 2, Scandinavian Film Distribution og international salgsagent og aggregator, LevelK, samt udstyrsudlejerne, MAAN Rental, Minitech og FilmGEAR, sætter Den Vestdanske Filmpulje fokus på nutidige, lokale filmfortællinger, der tager afsæt i steder, personer og/eller miljøer i Jylland.

Vi håber at modtage ansøgninger med bud på filmiske og medrivende fortællinger, som skildrer jyske temaer, miljøer og karakterer, der spejler livet for de mange danskere, der bor i Vestdanmark.

Vi støtter med dette call udviklingen af spillefilm, dokumentarfilm eller hybridfilm, der fra starten er tænkt som en lokal fortælling. Det må gerne være brede fortællinger, som kan forventes også at have kunstnerisk værkhøjde.

Mål med udviklingen

Hensigten er, at projekterne, som er med hele vejen gennem call-forløbet, kvalificeres til at kunne ansøge om færdigudvikling eller produktion gennem de ordinære støttemuligheder hos f.eks. Det Danske Filminstitut og/eller Den Vestdanske Filmpulje – og altså i bedste fald kan gå direkte videre til de sidste steps af dansk finansiering. Derfor deltager markedsaktørerne i call’et med viden, sparring, økonomi og udstyr.

Som udgangspunkt stiller vi ingen krav om endelig budgetstørrelse, genre eller udtryk, så længe udviklingen kan garanteres gennemført inden for rammerne og udviklingsøkonomien beskrevet i dette call. Egenfinansiering fra ansøgere accepteres og kan forventes.

Redaktionen vurderer projekterne

Ansøgningerne bliver læst og vurderet af en redaktion bestående af:

 • Stefan Frost (Den Vestdanske Filmpulje)
 • Kirsten Bonnén Rask (Den Vestdanske Filmpulje)
 • Regitze Mai Møller (Den Vestdanske Filmpulje)
 • Nikolaj Daugberg (TV 2 Dokumentar)
 • Ann-Alicia Thunbo Ilskov (TV 2 Fiktion)
 • Anders Leifer (TV 2 Fiktion)
 • Pernille Bech Christensen (TV 2 Fiktion)
 • Michael Fleischer (Scandinavian Film Distribution)
 • Tine Klint (LevelK)

Efter call’et

Efter endt udvikling er projekterne frit stillede i forhold til, hvor og hvordan de vil søge om yderligere udviklings- eller produktionsstøtte. TV 2, Scandinavian Film Distribution og LevelK har dog ret til at give det første tilbud til den eller de film, som de kunne ønske sig at arbejde videre med.

Hvem kan søge?

Initiativet er rettet mod teams på professionelt niveau, så der vil blive lagt vægt på ansøgernes erfaring, og hvorvidt de i tidligere værker har vist, at de kan fortælle på film.

Derudover har call’et følgende kriterier:

 • Fortællingen skal udspille sig i Den Vestdanske Filmpuljes område og være forankret her.
 • Projektet skal kunne gennemføres inden for call’ets rammer.
 • Ansøgninger modtages fra producenter, der har filmproduktion som primær beskæftigelse, og ansøgerteamet skal som minimum bestå af instruktør og producer/producent. For fiktion skal teamet også bestå af en manuskriptforfatter, hvis ikke instruktøren selv skriver manus.
 • Det er en forudsætning for at søge, at instruktøren har instrueret mindst to korte eller én lang film i den genre, der ansøges i.
 • Ansøgerteams skal være indstillede på at deltage i forløbet som beskrevet i call’et.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Spillefilm:

 • Idéoplæg (max. 2 sider), som beskriver grundidéen, tanker omkring research og metode, produktionskoncept og info om filmens team
 • Synopsis (max. 4 sider)
 • Instruktørintentioner
 • Forfatterintentioner (hvis en anden end instruktøren er manusforfatter)
 • Producerintentioner
 • Link til 2 tidligere værker for instruktøren og evt. manuskriptforfatter
 • CV på alle ansøgere

Dokumentarfilm/hybridfilm:

 • Idéoplæg (max. 4 sider), som beskriver grundidéen, tanker omkring research og metode, produktionskoncept og info om filmens team samt info om medvirkende og evt. aftaler
 • Kort synopsis/pitch på filmens fortælling (max. en halv side)
 • Testoptagelser med en eller flere medvirkende eller tilsvarende gruppe-/miljøbeskrivende prøveoptagelser. Der er ingen minimumskrav til varighed, men max. 15 min.
 • Instruktørintentioner
 • Forfatterintentioner (hvis en anden end instruktøren er manusforfatter)
 • Producerintentioner
 • Link til 2 tidligere værker for instruktøren og evt. manuskriptforfatter
 • CV på alle ansøgere

Hvor mange bliver valgt til at deltage i call’et?

Blandt alle ansøgninger udvælger vi op til 8 projekter (4 spillefilm og 4 dokumentarfilm/hybridfilm) til at deltage i call’ets Fase 1.

Efter Fase 1 er afsluttet vælger vi 2 spillefilm og 2 dokumentarfilm/hybridfilm, som er med resten af call’ets udviklingsforløb.

Støttebeløb og fordeling

Alle 8 projekter (4 spillefilm og 4 dokumentarfilm) modtager 40.000 kr. i støtte til arbejdet i forbindelse med call’ets Fase 1.

For de 4 film, der går videre til Fase 2 og Fase 3, bliver der givet yderligere støtte på op til 225.000 kr. til spillefilm og op til 155.000 kr. til dokumentarfilm/hybridfilm. Støttebeløbet kan afhænge af det enkelte projekts beskaffenhed.

Udviklingsforløbet: Fase 1, 2 og 3

FASE 1:

Fase 1 bliver igangsat med en fælles en-dags opstartsworkshop, hvor der vil være oplæg om lokale fortællinger og igangsætningsmøder med hvert projektteam.

Udviklingsopgaven i Fase 1 består i:

Spillefilm

Udvikling af treatment. Kan også indbefatte andre undersøgelser af miljø, sted, karakterer og/eller tema. Afleveringen består i en dramatisk historie i form af treatment på 10-15 sider til en live action spillefilm.

Dokumentar/hybridfilm

Udviklingsoptagelser eller anden visuel bearbejdelse eller test, som kan tydeliggøre muligheder, greb og fortælling. Projektbeskrivelsen opdateres.

Begge dele udgør afleveringsmateriale i forbindelse med Fase 1.

Mellem de afleverede projekter udvælger vi op til 4 projekter (2 spillefilm og 2 dokumentarfilm/hybridfilm), som går videre i call’ets Fase 2 – og altså får mulighed for at udvikle projekterne yderligere.

FASE 2

Fase 2 bliver igangsat med en en-dags workshop med fokus på manuskript- og visuel udvikling samt individuel sparring med redaktionen m.fl.

Spillefilm

I denne fase skrives projektet op i et 1. draft af manuskript til spillefilmen. Her er det muligt at lave aftale om optageudstyr eller lignende med udstyrspartnerne.

Dokumentarfilm/hybridfilm

Der skabes en detaljeret projektbeskrivelse til dokumentarfilm/hybridfilm – ligesom der kan gennemføres yderligere udviklingsoptagelser.

Det er også muligt at lave visuelle skitser, der afprøver de centrale elementer, lokationer, miljøer eller karakterer, viser de filmiske og dramatiske greb eller afprøver produktionskoncept eller udtryk i projektet.

MAAN Rental stiller kameraudstyr til rådighed til dem, der har behov. Minitech bidrager med lys og lignende udstyr og FilmGEAR med andet specialudstyr til deltagere, der har behov for det.

Fase 2 bliver afsluttet med opfølgende individuelle feedbackmøder med redaktionen.

FASE 3

Fase 3 starter også med en en-dags workshop med fokus på udvikling af budget- og finansieringspakker samt lancering, distribution, m.v.

Der er individuelle feedback-møder med alle projekter.

I denne fase bliver produktionsbeskrivelser, estimeret budget og finansieringsplan fremstillet samt udkast til planer for lancering, distribution, salgs- og festivalstrategier med sparring fra redaktionen.

Holdene kan under alle faser få løbende statusmøder samt rådgivning og sparring på indhold og produktion fra konsulenterne ved Den Vestdanske Filmpulje, redaktionen samt evt. eksterne konsulenter efter aftale.

Call-forløbet bliver afsluttet med individuelle møder mellem de fire projekter og redaktionen.

Ansøgning, deadline og tidshorisont

Ansøgning skal se via Den Vestdanske Filmpuljes ansøgningsportal.

Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger i portalen 14 dage inden ansøgningsfristen.

Deadline for ansøgning er den 3. oktober 2022 kl. 12.00.

Man kan forvente svar på ansøgningen senest den 8. november 2022.

Redaktionen kan invitere ansøgere til en forhåndssamtale, hvor der er mulighed for at uddybe projektet og præsentere sig selv.

Man skal kunne deltage i en evt. samtale for at komme i betragtning til støtte.

Forhåndssamtaler med ansøgere afholdes den 31. oktober og 1. november 2022.

Datoer for det videre forløb aftales med de teams, som bliver udvalgt i call’et.

Spørgsmål vedrørende call’et rettes til Stefan Frost: stefan@filmpuljen.dk / 4185 4697 eller til Kirsten Bonnén Rask: kirsten@filmpuljen.dk / 5239 1244.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.