Skip to content

Den Vestdanske Filmpuljes 4. ansøgningsrunde, 2020

Som noget nyt vil Den Vestdanske Filmpulje forme en kort opsamling på hver ansøgningsrunde, efter de er afsluttet. Opsamlingerne skal give et overblik over de støttede projekter i den givne ansøgningsrunde samt en gennemgang af Filmpuljens fordeling af midler. Til hver opsamling følger også en kommentar fra Den Vestdanske Filmpulje, der favner enten temaer eller tendenser i hver runde. I begyndelsen af december satte vi punktum ved årets fjerde og sidste ansøgningsrunde i 2020, og her kan du læse mere om runden.

Billede af optageudstyr

Filmpuljens 4. runde bar som tidligere runder i 2020 præg af stor lyst til at producere film med stærk regional forankring 

Til trods for nedlukninger af biografer og Corona-restriktioner, der i høj grad udfordrer filmproduktioner, har ansøgerne et højt ambitionsniveau. De støttede projekter viser stor vilje og mod til fortsat at skabe flotte spillefilm og krævende dokumentarer, trods den svære situation Corona skaber.
Det er afgørende, at den danske filmbranche kan blive ved med at aktivere dygtige folk og fortsætte sin udvikling så der også er en stærk filmbranche efter krisen. 
Derfor vil vi i Den Vestdanske Filmpulje gerne udtrykke vores store respekt og takke alle produktionsselskaber og kreative filmfolk, der holder modet oppe og fortsat udvikler og producerer stærke filmprojekter.

Finansiering af projekterne

Filmpuljens 4. runde blev der taget hul på 2021-budgettet, da 2020-budgettet blev udmøntet i sidste runde. Også denne runde var præget af svære prioriteringer mellem mange gode projekter.

Filmpuljen har i 4. ansøgningsrunde i 2020 behandlet 26 ansøgninger, der har søgt om støtte for i alt 18,4 mio. krDer er givet støtte til 13 projekter for 9,3 mio. kr., hvoraf de 830.000 kr. er udviklingsstøtte. Støtten fordeler sig sådan:

  • Udviklingsstøtte til 1 animeret kortfilm. 
  • 4 dokumentarfilm, hvoraf 3 har fået udviklingsstøtte, og 1 har fået produktionsstøtte. 
  • 8 spillefilm, hvoraf 5 har fået udviklingsstøtte, og 3 har fået produktionsstøtte. 

De støttede projekter kan ses på vores støtteliste her.

Sideløbende med 4. ansøgningsrunde har Filmpuljen offentliggjort de fem kortfilm, der er udvalgt til støtte ifm. det seneste kortfilm-call, der er lavet i samarbejde med filmproducent Kim Magnusson og TV 2 

Vi ser frem til at følge de mange spændende projekter ind i 2021.

Her kan du læse de forskellige kriterier, som Den Vestdanske Filmpulje vurderer ansøgninger ud fra.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.