Skip to content

Ny rapport: Det betaler sig at lave film i Vestdanmark

En ny rapport udarbejdet for Den Vestdanske Filmpulje viser, at for hver kommunal krone, der investeres i film- og tv-produktion i Vestdanmark, kommer 4,2 kroner tilbage til kommunerne. Filmpuljens aktivitet bidrager desuden med nye arbejdspladser og profilering af de ti medlemskommuner.

Rapporten ”Film betaler sig: Effekter af Den Vestdanske Filmpulje 2014-2018” udkom i dag. Den er udarbejdet af Seismonaut for Den Vestdanske Filmpulje. Rapporten gennemgår effekterne af Filmpuljens investeringer i perioden 2014-2018. Den viser, at for hver krone, de ti medlemskommuner investerede i puljen i perioden 2014-2018, blev der skabt en omsætning på 4,2 kroner. Aktiviteterne har desuden genereret 355 arbejdspladser og skabt en samlet økonomisk effekt i Vestdanmark på 447 millioner kroner, som bl.a. skyldes de mange omkostninger til ophold, transport og catering, som en film- eller tv-produktion har i området.

Formand for Den Vestdanske Filmpulje og Kulturrådmand i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad udtaler:

”Det går fantastisk godt for det regionale film- og mediemiljø. Det er vigtigt, at de ting, vi ser i biografen og på tv, afspejler hele Danmark. Det understøtter den styrkede pulje, samtidig med at det sikrer nye kompetencer, øget vækst, nye arbejdspladser.”

Ny filmaftale øger investeringerne fra 2019
I begyndelsen af året vedtog samtlige partier i Folketinget en ny filmaftale for 2019-2023, som giver Den Vestdanske Filmpulje mulighed for at investere markant flere penge i produktioner. Med flere midler til at investere vil Filmpuljen være i stand til både at investere i flere produktioner og investere mere i den enkelte produktion. Det gør Vestdanmark langt mere attraktiv for produktioner udefra – og det gør, at de vestdanske produktionsvirksomheder selv kan igangsætte og deltage i flere og større produktioner. Det kan også være med til at tiltrække og fastholde branchens bedste talenter, som ellers ofte bosætter sig i Hovedstaden.

Hvis medlemskommunerne øger deres samlede bidrag til Den Vestdanske Filmpulje til over 10 millioner kroner samlet, vil det udløse 23,7 millioner i statslige midler. Rapporten fremskriver resultaterne fra 2014-2018 og påpeger, at hvis Filmpuljens årlige budget bliver løftet til 34 millioner kroner, kan det tredoble effekterne af puljens investeringer og skabe op til 338 millioner kroner i bruttoværditilvækst i medlemskommunerne på årlig basis. Såfremt kommunerne bidrager med over 15 millioner kroner, vil det udløse 35 millioner kroner i statslige midler

Aarhus Byråd blev i sidste uge enige om at øge det kommunale tilskud til Den Vestdanske Filmpulje med 2,6 millioner kroner. De midler spiller en vigtig rolle i at sikre, at man kan udløse  statslig medfinansiering.

LÆS: ‘Budgetaftale sikrer millioner til Den Vestdanske Filmpulje’

Leder af Den Vestdanske Filmpulje Steen Risom fortæller:

Med den nye filmaftale blåstempler Christiansborg vores arbejde og giver os en unik mulighed for at tre- eller femdoble effekten af vores arbejde. Det er noget, der kan skabe så væsentlig vækst i det vestdanske område, at det simpelthen er en mulighed, vi ikke må gå glip af.

Fakta

Rapporten gennemgår effekterne af Den Vestdanske Filmpuljes investeringer i perioden 2014-2018. Effekterne er udarbejdet af Seismonaut på vegne af Den Vestdanske Filmpulje. Effektvurderingen baserer sig på en regionaløkonomisk analyse og en pengestrømsanalyse samt kvalitative interviews med producenter og andre væsentlige aktører i filmens værdikæde.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.