Skip to content

Ny ordning skal imødekomme film- og seriebranchens stigende efterspørgsel på arbejdskraft

I dag lancerer FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje en ny ordning, hvor der fremadrettet bliver givet støtte til ansættelsen af trainees på filmproduktioner. Den nye ordning skal bidrage til at imødekomme film- og seriebranchens stigende efterspørgsel på arbejdskraft og samtidig supplere de initiativer til nye filmuddannelser, der er igangsat på både Fyn og i Jylland.

Bag om optagelserne på tv-serien HVIDE SANDE. Foto: Martin Dam Kristensen.

Sidemandsoplæring har været efterspurgt af filmbranchen længe, da det er et værktøj, hvor film- og serieproducenter hurtigt kan rekruttere nye medarbejdere. Med den nye ordning, der giver støtte til ansættelsen af trainees på film- og serieproduktioner, forventer de to filmfonde at kunne øge væksten af nye fynske og jyske filmmedarbejdere markant. Ordningen træder i kraft med det samme.

Et led i en større national strategi for rekruttering

Særligt væksten i produktionen af danske tv-serier har skabt en stor efterspørgsel på ny arbejdskraft i branchen, og flere af branchens organisationer er sammen med et stort antal relevante uddannelsesinstitutioner i fuld gang med at udvikle en samlet national strategi for rekruttering.

Siden 2019 har de to regionale filmfonde målrettet arbejdet på at få udviklet de regionale filmmiljøer med en støttepolitik, der understøtter rekrutteringen af ny regional arbejdskraft, og derfor vil det fremadrettet være muligt at søge støtte til ansættelsen af trainees på film- eller serieproduktioner gennem FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje.

For at kunne få støtte er det en forudsætning, at trainees aflønnes iht. branchens overenskomster, og ordningen indebærer samtidig, at trainees tilknyttes en cheffunktion på produktionen. Hertil kommer, at de cheffunktioner, der får en ekstra opgave, kan gives et tillæg, som der også kan søges støtte til.

“Trainees på filmproduktioner er i sig selv ikke noget nyt. Men nu sættes det i en ramme på overenskomstmæssige vilkår samtidig med, at læringselementet i praktikforløbet sættes i fokus. I det jyske område, som dækkes af Den Vestdanske Filmpulje, er der stor efterspørgsel fra især unge, der ønsker en karriere inden for film- og serieproduktion. Med den nye ordning forventer vi at kunne tiltrække mange nye medarbejdere til branchen,” siger Steen Risom, chef for Den Vestdanske Filmpulje.

Klaus Hansen, direktør hos FilmFyn, ser også den nye trainee-ordning som et godt værktøj for branchen: “Med den nye ordning for støtte til sidemandsoplæring sætter vi et ekstra skib i søen for at rekruttere ny arbejdskraft. Det bliver et rigtig godt værktøj for at øge den vækst af nye fynske filmmedarbejdere, som vi har set siden 2019. Og flere fynske filmmedarbejdere vil automatisk komme den nationale branche til gode, når der optages film og tv-serier på Fyn.”

Ordningen træder i kraft straks som en del af de to fondes støttepolitik og vilkår. Ansøgere om støtte til film- og serieproduktion kan herudover kontakte sagsbehandleren/produceren i de respektive fonde.

Vilkårene for ordningen kan findes her.

 

For yderligere kommentarer kontakt:

Steen Risom, chef for Den Vestdanske Filmpulje: steen@filmpuljen.dk / 5157 5011
Klaus Hansen, direktør i FilmFyn: klaus@filmfyn.dk / 2081 0959

 

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.