Markedspriser

Anvendelse og dokumentation af markedspriser.

Den Vestdanske Filmpulje yder udviklings- og produktionsstøtte med udgangspunkt i budgetter og regnskaber, hvor udgifterne opgøres i markedspriser.

Anvendelse og dokumentation af markedspriser tager udgangspunkt i Filminstituttets vejledning.

Vi anbefaler at du læser hele menupunktet om “Støtte” grundigt. Du finder det her: www.filmpuljen.dk/stoette