Skip to content

Status for støttetildelinger i 2024

Bag om optagelserne på HVIDE SANDE. Foto: Martin Dam Kristensen.

I 2024 lægger medlemskommunerne i Den Vestdanske Filmpulje godt 10 millioner kroner ind i Filmpuljen, hvilket udløser 27 millioner kroner i statslig medfinansiering jævnfør Filmaftalen 2024-2027.

Midlerne fra Filmaftalen går til spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, animationsfilm, minor co-produktion og eventuelle andre støtteformål, der ligger inden for Filmaftalen.

Midlerne fra kommunerne anvendes til tv-serier, festivaler, talentfilm og andre eventuelle støtteformål. Da Filmpuljen ikke må anvende midler fra Filmaftalen til administration, netværk og strategiske tiltag for udviklingen af branchen, så dækkes disse formål af midler fra kommunerne.

I grafen herunder er der en foreløbig oversigt over budget og støttetildelinger i 2024 med angivelse af tildelt støtte pr. maj 2024. Oversigten er vejledende og opdateres ikke i forhold til eventuelle tilbageløbsmidler fra 2024 og tidligere år.

Vi opfordrer producenter og andre interesserede til at holde sig orienteret om opdateringer på vores hjemmeside.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.