Skip to content

Præcisering af Den Vestdanske Filmpuljes vurderingskriterier

Billede af optageudstyr

Filmpuljen modtager løbende henvendelser med spørgsmål om støttemuligheder og vurderingskriterier. Nogle af disse spørgsmål udspringer af forskellen mellem tidligere og nuværende praksis.

Ønsket med denne præcisering er at sætte fokus på Filmpuljens gældende vurderingskriterier, herunder at Filmpuljen ikke har et fast spendkrav, og at Filmpuljen kan støtte film, der optages uden for Filmpuljens område.

Den Vestdanske Filmpulje støtter projekter ud fra en helhedsvurdering, hvor de væsentligste parametre er:

  • Filmens kunstneriske kvalitet og det kreative team bag projektet.
  • Filmens brug af kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig arbejdskraft fra Filmpuljens område.
  • Filmens evne til at fremme udviklingen af film- og mediebranche i Filmpuljens område.
  • Filmens potentiale til at sætte fokus på Filmpuljens område, bl.a. gennem brug af locations.

Projektets forankring i Filmpuljens område

For at opnå støtte skal filmen bidrage positivt til Filmpuljens formål gennem ovenstående kriterier. Spend (omsætning i Filmpuljens område) er ikke et selvstændigt vurderingskriterie, og Filmpuljen har ikke krav om, at der omsættes for x gange støttebeløbet.

Der lægges vægt på brugen af regional arbejdskraft, projektets evne til at fremme udviklingen af filmbranchen i Filmpuljens område og projektets potentiale i forhold til at sætte fokus på Filmpuljens område jf. ovenstående.

Spend skal fortsat opgøres for at Filmpuljen kan registrere økonomiske effekter af filmstøtten.

Støtter Den Vestdanske Filmpulje kun film, der optages i medlemskommunerne?

Filmpuljen støtter både film med optagelser inden for og uden for medlemskommunerne. Det vil sige, at en film godt kan have optagelser (helt eller delvist) i kommuner, der ikke er medlem af Den Vestdanske Filmpulje. Hvis locations og indspilning af filmen ligger uden for Filmpuljens medlemskommuner kræver det, at projektet har en anden relevans for Filmpuljen jf. vurderingskriterierne ovenfor.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.