Skip to content

Nyt initiativ: Fokus på udvikling og finansiering af animerede spillefilm og serier

Den Vestdanske Filmpulje har i 2022 særlig opmærksomhed på at støtte udvikling og markedsmodning af animerede spillefilm eller serier. Vi inviterer derfor erfarne animationsproducenter til at ansøge om op til 200.000 kr. per projekt til de sidste faser af udviklingen – serier skal her være målrettet børn og unge.

Bag produktionen af CALAMITY. Foto: Nørlum.

Det er vores ønske at bidrage til at styrke mulighederne for animeret dansk indholdsproduktion i en øget international konkurrence og efterspørgsel. Vi ønsker med initiativet at være med til at sikre, at danske, regionalt forankrede projekter får de bedste udviklingsmuligheder og finder vej til endelig finansiering herhjemme og i udlandet.

Hvad betyder den særlige støtte for animationsudvikling?

Animerede spillefilm og serier møder andre udfordringer end realfilm, når de skal finansieres. Udvikling af animeret indhold kan være dyr og med et marked, som i stadig større grad også kræver international finansiering, bliver det endnu vigtigere at have en god finansieringspakke.

Det handler ikke alene om den gode fortælling i manuskriptet eller teamets erfaring men også om, hvorvidt man i tilstrækkelig grad kan synliggøre produktionens særlige kvaliteter. Det kan være eksempler på karakterer, stil, metode, kulturelle særkender eller lignende, så markedsaktører i den videre finansiering får et godt billede af den endelige produktion.

I praksis kan den udvidede støtte til udvikling altså benyttes til f.eks. at skabe indhold til pilot, udvikle karaktereksempler, animatic, fremhæve særlige salgsargumenter, få konsulentbistand fra eksterne eksperter eller færdigudvikle fortællingen.

Udover den kontante støtte tilbydes løbende sparring med vores konsulenter om både indhold, produktion og finansering.

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgning sker via ansøgningsportalen og i forbindelse med de fire ordinære ansøgningsrunder i 2022.

Ansøgningspakken skal indeholde treatment eller manuskript for spillefilm eller lignende indholdsmæssigt vurderingsgrundlag for ansøgninger til serier. Eksempelvis er synopsis eller outline ikke tilstrækkeligt ansøgningsgrundlag her.

Filmpuljens almindelige vilkår og dokumentkrav er gældende for alle ansøgninger.

Læs om Filmpuljens støttevilkår.

Hvornår kan jeg ansøge?

Vær opmærksom på at ansøge i en ansøgningsrunde, hvor vi modtager hhv. serier og/eller spillefilm:

Ansøgningsrunde 1: 7. februar kl. 12.00 – spillefilm og serier.

Ansøgningsrunde 2: 21. april kl. 12.00 kun spillefilm.

Ansøgningsrunde 3: 18. august kl. 12.00spillefilm og serier.

Ansøgningsrunde 4: 26. oktober kl. 12.00 – kun spillefilm.

For flere oplysninger om initiativets sigte og indhold, tag fat i:

Stefan Frost: stefan@filmpuljen.dk / 4185 4697
Kirsten Bonnén Rask: kirsten@filmpuljen.dk / 5239 1244

 

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.