Skip to content

Ny rapport: Det giver seks gange igen at investere i regionale filmproduktioner

I dag offentliggør Den Vestdanske Filmpulje en rapport, der undersøger effekterne af arbejdet med regionale film- og serieproduktioner – og det viser sig endnu engang, at det betaler sig for Vestdanmark at investere i film. Siden 2019 har Filmaftalen givet Den Vestdanske Filmpulje mulighed for at flerdoble sine midler til støtte, hvilket har ført til markant højere aktivitet og effekt i medlemskommunerne: For hver krone medlemskommunerne har investeret i Filmpuljen, har produktionerne nemlig givet seks kroner igen i kommunerne.

Bag om optagelserne på HVIDE SANDE. Foto: Martin Dam Kristensen.

Den Vestdanske Filmpulje har med en ny rapport opgjort effekterne af sit arbejde i perioden 2019-2021, der viser, at det betaler sig at investere i det regionale filmmiljø for medlemskommunerne i Vestdanmark.

I alt har Den Vestdanske Filmpulje igennem de seneste tre år investeret 94 mio. kroner i 86 forskellige produktioner, hvilket er dobbelt så mange, som Filmpuljen støttede i 2014-2018. I samme periode brugte produktionerne, der havde modtaget støtte, i alt 220 mio. kroner på aktiviteter i Den Vestdanske Filmpuljes område – blandt andet på transport, ophold, locations og lignende hos medlemskommunerne.

Steen Risom, chef for Den Vestdanske Filmpulje, siger:

“Vi er stolte af de tal, vi kan præsentere i den nye rapport, fordi de viser, at det betaler sig at støtte regionale produktioner. I perioden 2014-2018 så vi, at hver investeret krone fra medlemskommunerne har givet fire kroner igen, men i perioden 2019-2021 er det tal steget med 50%. Filmaftalen har været med til at gøre Vestdanmark langt mere attraktiv for produktioner udefra, og det har betydet, at de vestdanske produktionsselskaber selv har igangsat og deltaget i flere og større produktioner. Det glæder mig at se, at vores arbejde er med til at skabe aktivitet og grobund for flere arbejdspladser i branchen.”

Øget aktivitet og flere filmarbejdspladser til det lokale miljø

Fordi Den Vestdanske Filmpulje med Filmaftalen 2019-2023 har haft mulighed for at investere i flere produktioner – og samtidig investere mere i de enkelte – har de seneste tre år skabt øget aktivitet samt flere arbejdspladser.

Af den nye rapport fremgår det, at produktionernes regionale omsætning har skabt grobund for 566 årsværk og givet en samlet økonomisk effekt på 737 mio. kroner – sammenlignet med perioden 2014-2018 er det en tredobling af de årlige effekter.

Med flere produktioner i Den Vestdanske Filmpuljes område er der kommet bedre vilkår for det lokale filmerhverv. Flere producenter oplever blandt andet, at grundlaget for at fastholde og udvikle de regionale talenter er blevet bedre, og især små og mellemstore producenter oplever, at Filmpuljens øgede niveau af investeringer giver bedre vilkår.

Find rapporten “Film betaler sig: 2019-2021” her.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.