Skip to content

Forfatterfokus 1: Udvikling af tv-serier for børn med DR og Filmpuljen

Invitation til deltagelse i en manuskriptworkshop om udvikling af tv-serier til børn.

Den Vestdanske Filmpulje ønsker at sætte fokus på opkvalificering af manuskriptforfattere i vores område og understøtte udviklingen af projekter med mulighed for realisering. Vi vil i den kommende tid satse ekstra på arbejdet med manuskripter i form af udviklingsforløb og workshops. Vi ønsker at finde og styrke skrivetalenter i Filmpuljens område, som på sigt kan hjælpe med at imødekomme efterspørgslen på forfattertalent.

I dette initiativ samarbejder vi med DR B&U Aarhus om at udvikle tv-serier til børn.

Vores fælles indgangsvinkel er, at vi oplever for ofte, at manusforfattere og produktionsfolk flytter væk. Det gør det svært for DR B&U i Aarhus at rekruttere og skabe relationer til potentielle samarbejdspartnere og svært for Den Vestdanske Filmpulje at fastholde talenterne i regionen. Vi vil gerne lave et forløb, hvor vi rækker hånden ud og i fællesskab afsøger miljøet samtidig med, at vi styrker talenternes faglige kvalifikationer.

Vi inviterer manuskriptforfattere og nye talenter med interesse i at udvikle såvel sig selv, som projekter rettet mod børn, til deltagelse i et ’writer´s room’ under vejledning, hvor vi vil udvikle et antal tv-serier for børn.

B&U Aarhus har ’first look’ på køb af idéen, eller idéen plus yderligere manuskriptudvikling undervejs i forløbet. Benytter deltagerne ikke DRs tilbud står det deltagerne frit for at sælge idéen til anden side.

Den Vestdanske Filmpulje yder ikke økonomisk støtte til deltagerne. Deltagerne modtager undervisning og vejledning ved deltagelse i forløbet.

Ansøgningsfrist: 20. august klokken 12.00 via ansøgningsportalen på www.filmpuljen.dk. Ansøgningsportalen åbner for ansøgninger 14 dage før ansøgningsfristen.

Der ansøges med en kort motiveret ansøgning (max 2 sider) samt et kort CV. Motivationsbrevet uploades som Bilag 2 og navngives ’02 Motivation – Forfatterfokus 1’ og CV uploades som bilag 11 og navngives ’11 CV – Forfatterfokus 1’.
Der skal ikke ansøges med en konkret idé.
I ansøgningsportalen vil man som ansøger møde spørgsmål vedr. projekt, økonomi, varighed m.m., som ikke er relevant i den her sammenhæng. Udfyld disse felter med xx eller 00 el. lign., så portalen lader jer komme videre frem til siden, hvor I skal uploade de to bilag.

Forløbet er henvendt til kvalificerede talenter, der ønsker at arbejde med børnefiktion. Kvalificerede talenter kan komme med forskellig baggrund og erfaring, og det er derfor vigtigt, at du gør rede for din motivation i motivationsbrevet.
Der gives svar i løbet af 14 dage.

 

Forløb

Forløb 1: Rekruttering (august)

Rekruttering sker på baggrund af åben invitation til produktionsmiljøet i Den Vestdanske Filmpuljes område. Den Vestdanske Filmpulje v/Kirsten Bonnén Rask og B&U v/Lene Mailund Mikkelsen og Marlene Boel vælger 5-10 kandidater, som inviteres til at deltage i writer´s room workshoppen.

Forløb 2: Introduktion (september)

Opstartsmøde med de udvalgte ansøgere. Her sættes den store ramme ved DR B&U: Det serielle format, benspænd, oprids af behov, målgruppekendskab. Kort og godt: Hvad ansøgerne udvikler ind i til børnemålgruppen?

Forløb 3: Den kreative proces (september)

  • Første session: Fælles brainstorm/idé-proces ved Kirsten med og uden benspænd
  • Anden session: Kvalificering af ideer ved Kirsten, Lene og Marlene.

Forløb 4: Kvalificering og pitch (oktober)

Endelige pitch og kvalificering af ideerne. De ideer, som vurderes at have udviklingspotentiale til realisering præsenteres (first look) for DR Medier, der kan vælge at give et tilbud på køb af option på projektet.

Forløb 5: Videreudvikling af ideer med potentiale for realisering (november – januar)

Alle shortlistede ideer udvikles videre i en kombination af writer´s room og workshop – dvs. der udvikles bibler, synopsis på samtlige episoder, og manuskript til mindst de første 3 episoder. Den Vestdanske Filmpulje kan videreudvikle ideer, som B&U ikke ønsker at videreudvikle. Alle deltagere skal skrive mindst en episode.

Forløb 6: Producenttilknytning, eksekvering mv. (januar)

Sjette forløb drejer sig om at eksekvere på evt. indkøbt manus med B&U under fortsat sparring eller kvalificere idéer yderligere med Den Vestdanske Filmpulje uden medvirken fra DR. På dette tidspunkt pitches projekter for producenter.

 

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.