Skip to content

Den Vestdanske Filmpuljes 3. ansøgningsrunde, 2020

Som noget nyt vil Den Vestdanske Filmpulje forme en kort opsamling på hver ansøgningsrunde, efter de er blevet afsluttet. Opsamlingerne skal give et overblik over de støttede projekter i den givne ansøgningsrunde samt en gennemgang af Filmpuljens fordeling af midler. Til hver opsamling følger også en kommentar fra Den Vestdanske Filmpulje, der favner enten temaer eller tendenser i hver runde. Her kan du læse om den 3. ansøgningsrunde i 2020.

Billede af optageudstyr

De støttede projekter i 3. ansøgningsrunde 2020 fortæller en klar historie. Flere og flere formår at sikre en stærk regional forankring på alle de parametre, som Filmpuljen vurderer et projekt efter. 

Den Vestdanske Filmpulje har derfor også valgt at støtte langt flere produktioner i denne runde, end der egentligt var afsat penge til. Det betyder, at alle de budgetterede midler for 2020 er brugt efter denne runde, og at 4. ansøgningsrunde afvikles med midler fra 2021.

Det er svært ikke at nævne Corona, når man gør status. Vi vil gerne rose de støttede projekter for deres omstillingsparathed, så de kan afvikles sikkert. Corona minder os også om, at film, dokumentarer og serier fra hele landet er en af de væsentlige årsager til, at vi som danskere kan stå sammen, når en krise rammer os. Vi har respekt og forståelse for hinandens forskelligheder, fordi vi har oplevet dem i film, serier og dokumentarer. Vi er i Den Vestdanske Filmpulje stolte over, at vi ved at støtte regionale fortællinger, er med til at styrke grundstenen i vores demokrati.

Finansieringen af projekterne 

Filmpuljen har i 3. runde modtaget 46 ansøgninger om støtte for i alt 25,9 mio. kr. Der er givet støtte for en samlet sum på 12,2 mio. kr. Disse er givet til i alt 29 projekter og én animationsfestival. Ud af den samlede støtte er 1,7 mio. kr. givet som udviklingsstøtte, mens 9,4 mio. kr. er givet som produktionsstøtte. 

  • Der er givet støtte til 2 animerede kortfilm, hvoraf 1 har fået udviklingsstøtte, og 1 har fået produktionsstøtte.
  • Der er givet støtte til 6 dokumentarfilm, hvoraf 3 har fået udviklingsstøtte, og 3 har fået produktionsstøtte. 
  • Der er givet støtte til 8 serier, hvoraf 7 har fået udviklingsstøtte, og 1 har fået produktionsstøtte.
  • Der er givet støtte til 13 spillefilm, hvoraf 8 har fået udviklingsstøtte, og 5 har fået produktionsstøtte.

De støttede projekter kan ses på vores støtteliste her.

Vi ser frem til at følge projekterne, der alle kommer vidt omkring i vores medlemskommuner. 

Her kan du læse de forskellige kriterier, som Den Vestdanske Filmpulje vurderer ansøgninger ud fra.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.