Skip to content

Den Vestdanske Filmpulje søger ny filmkonsulent

Den Vestdanske Filmpulje søger en dygtig og erfaren filmkonsulent til at bidrage til fondens arbejde med at sikre regionale filmfortællinger og udvikling af det regionale produktionsmiljø.

Still fra spillefilmen BAMSE (2022) af Henrik Ruben Genz. Foto: Martin Dam Kristensen.

Den Vestdanske Filmpulje søger en ny filmkonsulent med forventet start den 1. april 2024.

  • Filmkonsulenten varetager den kunstneriske vurdering af ansøgninger til fonden indenfor spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm og serielle formater.
  • Filmkonsulenten vurderer ansøgningen ud fra indholdet og det kunstneriske og publikumsmæssige potentiale af idé og historie, samt vurderer potentialet hos de personer, der ønsker at realisere projektet.
  • Filmkonsulenten bidrager til at udvikle den regionale filmbranche ved at identificere fortællinger, projekter og/eller talenter, der kan være med til at fastholde og styrke det vestdanske filmmiljø.
  • Filmkonsulenten indgår i et tæt samarbejde med Filmpuljens sekretariat, der vurderer projekterne i forhold til Filmpuljens formål, produktionsforhold og økonomi. Beslutninger om projekttilskud indstilles til godkendelse hos bestyrelsen.
  • Filmkonsulenten forventes at være med til at opbygge og vedligeholde kontakt med det regionale og nationale produktionsmiljø og holde sig velorienteret om kultur- og samfundsliv.

Din profil:

  • Dokumenteret erfaring med og indsigt i film- og/eller tv-produktion, især med hensyn til at vurdere potentialet i indkomne ansøgninger.
  • Stærke samarbejdsevner og vilje til at indgå i et nært samarbejde med Filmpuljens sekretariat, samt gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt så kommunikationen sker på utvetydig, konkret og konstruktiv vis overfor såvel ansøgere som bestyrelse.
  • Evne og integritet til at træffe beslutninger, som ikke altid kan forventes at blive godt modtaget.
  • Erfaring fra lignende opgaver i filmbranchen, viden om udviklingen i fortælle- og distributionsformer og et aktivt netværk i filmbranchen er en fordel.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024.

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid, men vi er åbne for en løsning på deltid, hvis den/de rette kandidat(er) ikke dækker både fiktions- og dokumentarområdet. Angiv i ansøgningen, om du kan dække både fiktions- og dokumentarområdet, og i hvilket omfang du er fleksibel i forhold til fuldtid/deltid.

Arbejdet er præget af de fire årlige ansøgningsrunder, og der må forventes spidsbelastninger i perioder med vurdering af ansøgninger.

Efter aftale kan arbejdet løses fleksibelt med en kombination af hjemmearbejde og fremmøde på kontoret i Filmby Aarhus, og filmkonsulenten forventes at være synlig og tilgængelig i det regionale miljø.

Filmkonsulenten ansættes for en to-årig periode. Genansættelse kan herefter finde sted uden genopslag, dog således, at den samlede ansættelse ikke overstiger fem år. Filmkonsulenten godkendes af bestyrelsen for Den Vestdanske Filmpulje efter indstilling fra sekretariatet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chef for Den Vestdanske Filmpulje, Steen Risom, på telefon +45 51 57 50 11.

Læs mere og søg stillingen her.

Fakta

Om Den Vestdanske Filmpulje

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond. Vi støtter spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier og andre medieproduktioner med udviklings- og produktionsstøtte. Støtten gives til kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøet i det vestdanske område. Vi støtter desuden talentfilm, festivalaktiviteter, uddannelse og andre initiativer, der fremmer udviklingen af filmkulturen og produktionsmiljøerne lokalt i Filmpuljens område.

På vegne af 13 kommuner og staten investerer Den Vestdanske Filmpulje årligt mellem 37 og 55 mio. kr. i udvikling og produktion af spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier med mere.

Læs mere om Den Vestdanske Filmpulje.

Om Filmby Aarhus

Det er Filmby Aarhus, der driver sekretariatet for Den Vestdanske Filmpulje. Ansættelsen er derfor i Filmby Aarhus (ejet af Aarhus Kommune) med reference til chefen for Filmby Aarhus, der også er chef for Den Vestdanske Filmpulje.

Filmkonsulenten er en del af teamet omkring Den Vestdanske Filmpulje, og indgår ligeledes som en del af det samlede sekretariat i Filmby Aarhus sammen med de øvrige ca. 20 kolleger, der arbejder for at fremme film-, animations-, spil- og tv-branchen.

Læs mere om Filmby Aarhus.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.