Skip to content

Den Vestdanske Filmpulje fortsætter udvikling af manuskriptforfattere

I Den Vestdanske Filmpulje kan vi med stor glæde fortælle, at vi fortsætter vores fokus på opkvalificering af manuskriptforfattere i det vestdanske område, og derfor byder vi på to nye udviklingsforløb: Forfatterfokus 2 og Forfatterfokus 3. Forfatterfokus 2 er individuelle udviklingsforløb, som finder sted løbende, mens Forfatterfokus 3 er et workshopforløb i foråret og efteråret 2022.

I efteråret 2021 afholdte vi forløbet Forfatterfokus 1, som var et writer’s room i samarbejde med DR B&U, hvor der blev udviklet manuskripter til tv-serier til børn og unge. Initiativet gjorde det muligt at eksperimentere med manuskriptudvikling, og det ønsker Den Vestdanske Filmpulje at fortsætte i 2022. Derfor vil filmkonsulent Kirsten Bonnén Rask igen stille sig til rådighed for både nyere og etablerede manuskriptforfattere i udviklingsforløbene Forfatterfokus 2 og Forfatterfokus 3, der præsenteres herunder.

Forfatterfokus 2: Individuelle forløb

Forfatterfokus 2 er et individuelt forløb for manuskriptforfatter(e) eller hold bestående af manuskriptforfatter(e) og producent. Forfatterfokus 2 kan forløbe på to forskellige måder alt efter, hvad der passer deltagerne bedst. Målet i sidste ende er, at manuskriptforfattere og producenter får sparring på deres konkrete projekter.

Det individuelle forløb kan enten være i en form, hvor Kirsten Rask læser og giver noter til jeres manuskripter, samt følger op via samtaler vedrørende projektet, eller forløbet kan være i form af en individuel workshop – enten kort og intensiv eller længerevarende.

Varighed

De individuelle forløb bliver tilpasset de enkelte forfattere og producenters behov og projekter, og det bliver afviklet digitalt eller fysisk efter aftale.

Hvem kan deltage?

Forfattertalenter, der har skrevet mindst to kortfilm, professionelle manuskriptforfattere og producenter kan ansøge om at deltage i Forfatterfokus 2 – men det er et krav, at forfattere og producenter har regional tilknytning til Den Vestdanske Filmpuljes område.

Manuskriptforfattere kan tilmelde sig alene og få noter og vejledning uden at have en producent tilknyttet endnu.

Alle typer projekter kan få udviklingshjælp gennem Forfatterfokus 2, uanset om projekterne har modtaget støtte fra Den Vestdanske Filmpulje eller søger støtte andre steder.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Send en mail til Kirsten Bonnén Rask på kirsten@filmpuljen.dk, og fortæl om jeres projekt.

Da Kirsten Rask alene afvikler de individuelle forløb i Forfatterfokus 2, vil det være begrænset hvor mange projekter og hold, der kan deltage ad gangen. Projekter og hold udvælges i takt med, at der er plads.

Vigtige datoer

Der er ingen tidsfrister for ansøgning, og der er ingen begrænsninger på hvor mange samtaler eller workshops, man kan få. Kirsten Rask kan være tidsmæssigt begrænset lige efter Den Vestdanske Filmpuljes ansøgningsfrister, men ellers er hensigten, at sparring og workshops kan blive afholdt, når behovet er der.

 

Forfatterfokus 3: Workshop

Forfatterfokus 3 er et workshopforløb med tre workshops, der afholdes i løbet af foråret og efteråret 2022. Der bliver udviklet fire til fem forskellige projekter i løbet af de tre workshops. Deltagerne i workshoppene arbejder tæt sammen, drager nytte af hinandens noter og lærer af hinandens “fejl”, problemløsninger, m.v.

Varighed

Der vil være tre workshops i alt, og hver workshop varer mellem to-tre dage. Workshoppene finder sted i slutningen af foråret 2022 samt efteråret 2022. Se datoer for workshoppene nedenfor under “Vigtige datoer”.

Hvem kan deltage?

Forfattertalenter, der har skrevet mindst to kortfilm, professionelle manuskriptforfattere og producenter kan ansøge om at deltage i Forfatterfokus 3 – men det er et krav, at forfattere og producenter har regional tilknytning til Den Vestdanske Filmpuljes område. Det er muligt at deltage med projekter med eller uden producent.

Alle typer projekter kan få udviklingshjælp gennem Forfatterfokus 3, uanset om projekterne har modtaget støtte fra Den Vestdanske Filmpulje eller søger støtte andre steder.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Send en ansøgning, som indeholder et kort CV, en projektbeskrivelse/treatment/manuskript (alt efter hvilken fase projektet befinder sig i) samt en kort motivation (max. en kvart side) for deltagelse i Forfatterfokus 3.

Ansøgning skal sendes til kirsten@filmpuljen.dk.

Med udgangspunkt i ansøgningerne udvælger Kirsten Rask i samråd med Den Vestdanske Filmpuljes sekretariat fire til fem projekter, som kan deltage i workshoppene.

Vigtige datoer

Ansøgningsfristen til Forfatterfokus 3 er den 8. april 2022.

1. workshop: Mandag den 16. maj til onsdag den 18. maj 2022.
2. workshop: Mandag den 15. august til onsdag den 17. august 2022.
3. workshop:
Tirsdag den 15. november til onsdag den 16. november 2022.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.