Skip to content

Ansøgningsfrist 9. april 2019

Den Vestdanske Filmpulje er nu åben for at modtage ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 9. april 2019 kl. 12.00.

Mere om: ansøgningsportalen og hvordan du søger.

Som udgangspunkt kan der søges støtte til de samme formål som tidligere.

To typer af midler – én ansøgning
Med den nye Filmaftale 2019-2023 har Den Vestdanske Filmpulje 23,7 mio. kr. årligt til udvikling og produktion af spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm og animationsfilm. Der er dog videre rammer når det gælder produktioner til børn og unge. Se nedenfor.

Den Vestdanske Filmpulje uddeler derfor to typer af midler:

Regional filmstøtte (A-midler). Disse midler anvender DVF til at støtte alle DVF’s støtteformål
Statslig filmstøtte (B-midler). Disse midler anvender DVF til støtte af de formål, der fremgår af Filmaftalen.
Ansøgere kan/skal ikke søge A- og B-midlerne separat.

DVF tildeler midlerne i forhold til projekttype og den støtteramme DVF har til rådighed med henblik på sikring af Filmpuljens formål og Filmaftalens formål. Det vil fremgå af et eventuelt støttetilsagn hvilke typer midler, der er tildelt.

Børn og unge
Af Filmaftalen fremgår om produktioner til børn og unge målgruppen, at ”Det Danske Filminstitut og filmfondene skal anvende mindst 25 pct. af filmstøtten til produktioner rettet mod børn og unge. Støtten skal tilpasses børn og unges aktuelle medievaner, og der kan derfor støttes flere typer filmformater, f.eks. filmserier i korte formater”.

Forbehold
Vi tager forbehold for, at der endnu ikke er indgået aftale mellem staten og Den Vestdanske Filmpulje om udmøntningen af Filmaftalen. Vi ved Filminstituttet arbejder på sagen. Skulle der mod forventning opstå uenighed om aftalen aflyses ansøgningsrunden (i værste fald).

Vilkår for støtte
De fremtidige vilkår for støtte kan først færdiggøres efter aftalen med staten er på plads. Derfor vil støttevilkårene først blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

Der kan vejledende tages udgangspunkt i DFI’s støttevilkår indtil nye støttevilkår for Den Vestdanske Filmpulje offentliggøres.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.