Vilkår for støtte

Vilkår for støtte

Filmpuljen har offentliggjort et sæt midlertidige støttevilkår. De endelige vilkår forventes at være klar inden udgangen af maj 2019.

Der kommer på et senere tidspunkt et særligt sæt vilkår for støtte til talentfilm.

Det gælder fortsat, at det samlede antal ansøgninger pr. produktionsselskab pr. ansøgningsrunde må ikke overstige 4 ansøgninger. Heraf må højst 3 ansøgninger være om andet end produktionsstøtte (fx manuskriptstøtte, udviklingsstøtte og lignende). Begrænsningen går på tværs af koncern- og personforbundne produktionsselskaber.

Her finder du en oversigt over de bilag din ansøgning skal indeholde. Se mere under sådan søger du.

Vilkår for støtte gældende før 2019

Her finder du Vilkår for støtte, samt Bilag til vilkår for støtte.
For projekter der tildeles støtte fra Filmaftalens regionale midler gælder supplerende vilkår.