Støtte

Lamper-studie1_1140x445Den Vestdanske Filmpulje støtter kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.

Vi støtter blandt andet:

  • Spillefilm
  • Dokumentarfilm
  • Kortfilm
  • Tv-serier
  • Spiludvikling
  • Filmfestival (se mere her)

Filmpuljen har primært fokus på professionel filmproduktion, men kan også støtte talentfilm, festivalaktiviteter og andre initiativer, der fremmer udviklingen af produktionsmiljøet og filmkulturen i filmpuljens område.

Der kan normalt ikke søges støtte til lancering, distribution, markedsføring, festivaldistribution og produktions af musikvideoer eller produktioner i forbindelse med (høj-)skole, uddannelse eller lignende.

Læs mere i sådan søger du og under vilkår for støtte.

To typer midler – én ansøgning
Med den nye Filmaftale 2019-2023 har Den Vestdanske Filmpulje 23,7 mio. kr. årligt til udvikling og produktion af spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm og animationsfilm.  Der er dog videre rammer når det gælder produktioner til børn og unge.

Den Vestdanske Filmpulje uddeler derfor to typer af midler:

  • Regional filmstøtte (A-midler). Disse midler anvender DVF til at støtte alle DVF’s støtteformål
  • Statslig filmstøtte (B-midler). Disse midler anvender DVF til støtte af de formål, der fremgår af Filmaftalen.

Ansøgere kan/skal ikke søge A- og B-midlerne separat.

Den Vestdanske Filmpulje tildeler midlerne i forhold til projekttype og den støtteramme vi har til rådighed med henblik på sikring af Filmpuljens formål og Filmaftalens formål. Det vil fremgå af et eventuelt støttetilsagn hvilke typer midler, der er tildelt.