Sådan behandler vi din ansøgning

Ansøgninger til Den Vestdanske Filmpulje behandles af en filmkonsulent og af filmpuljens sekretariat. Filmkonsulenten vurderer ansøgningen ud fra indholdet og det kunstneriske potentiale af idé og historie, samt en vurdering af potentialet hos de personer, der ønsker at realisere idéen.
Sekretariatet vurderer projektets øvrige forhold, herunder hvordan projektet understøtter DVF’s formål.

 • DVF støtter projekter ud fra en helhedsvurdering, hvor de væsentligste parametre er:
  • Filmens kunstneriske indhold.
  • Filmens brug af kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig arbejdskraft fra DVFs område.
  • Filmens evne til at fremme udviklingen af film- og mediebranche i DVFs område.
  • Filmens samlede forbrug/omsætning (spend) i DVFs område.
  • Filmens potentiale til at sætte fokus på DVFs område, bl.a. gennem brug af locations.
 • Produktioner udenfor DVFs område kan støttes, hvis projektet tillige har en kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig forankring i DVFs område i kraft af producent, co-producent, filmarbejdere, post-produktion eller lignende.
 • Der er ikke faste krav til regional omsætning (spend), dvs. hvor meget projektet skal omsætte i DVFs område pr. støttekrone, men jo mere aktivitet projektet har i området, jo mere attraktivt er det normalt for DVF at støtte.
 • For producenter udenfor DVFs område er der ikke krav om co-produktion med en producent fra DVFs område, men co-produktion er en væsentlig parameter for forankringen og udviklingen af det lokale produktionsmiljø.
 • Regional omsætning (spend) er produktionens udgifter til
  • personer og virksomheder med bopæl i DVF-området, eksempelvis filmarbejdere, udstyr, håndværkere, hotel, billeje m.v.
  • diæter til tilrejsende medarbejdere, der udbetales i perioden, hvor der optages i DVF-området, samt
  • godkendte administrationsomkostninger knyttet til filmproducenter beliggende i DVF-området.
 • For spillefilm og tv-serier indgår DVF en investeringsaftale, der blandt andet indeholder en tilbagebetalingsplan. Tilbagebetaling af produktionsstøtte ydet af DVF til spillefilm begynder, når den private investering er tilbagebetalt og forrentet med 75 % (samme regler som DFI). DVF opretholder sin plads i tilbagebetalingsplanen indtil investeringen er tilbagebetalt, eller 5 år fra premieren i Danmark. For tv-serier forhandles individuelle aftaler.
 • DVFs område dækker de kommuner, der er medlem af Den Vestdanske Filmpulje. Se mere her.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.