Privatlivspolitik

Den Vestdanske Filmpulje – privatlivspolitik

Dataansvar

Den Vestdanske Filmpulje (herefter DVF) er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning. DVF sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen.

Inden for dette ansvar behandles modtagne data af DVFs sekretariat, hvis ansatte er en del af Filmby Aarhus under Aarhus Kommune. I det omfang data deles med andre sker det inden for rammerne af en databehandleraftale, der sikrer at dine data ikke videregives.

Den Vestdanske Filmpuljes adresse er: Filmbyen 23, 1. sal, 8000 Aarhus C. Tlf. 89404873, E-mail: mail@filmpuljen.dk, website: www.filmpuljen.dk.

Behandling af persondata

DVF beder dig om at stille dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon, mail, CV, CVR-nummer med videre) til rådighed for os, med henblik på at kunne behandle din ansøgning om støtte til et projekt.

Har du spørgsmål i forbindelse med DVFs behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte DVF på mail mail@filmpuljen.dk

DVF opbevarer dine kontaktoplysninger i 5 år efter sagen færdigbehandlet. Det er ikke muligt at bede om at få slettet data, der indgår i en ikke-afsluttet sag.

Det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Sikkerhed

Vi opbevarer oplysningerne om dig i elektronisk form. Oplysningerne er fysisk opbevaret i Aarhus Kommunes systemer.

Samtykke og rettigheder

Med din ansøgning til DVF giver du dit samtykke til, at DVF modtager dine persondata som dataansvarlig, og at DVF kan anvende disse data i behandlingen og administrationen af din ansøgning/projekt, herunder at DVF, om nødvendigt, deler dine kontaktoplysninger med samarbejdspartnere (eksempelvis eksterne kunstneriske konsulenter).

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig, anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Dog er det ikke muligt at slette eller begrænse oplysninger, der indgår i håndteringen af din ansøgning / dit projekt.