Databeskyttelse

Oplysninger om anvendelse af persondata

I forbindelse med, at du sender en ansøgning til Den Vestdanske Filmpulje, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne identifikationsoplysninger (f.eks. navn og adresse) og økonomiske oplysninger (f.eks. projektets budget og finansieringsplan).

Det gør vi for at kunne behandle din ansøgning til Den Vestdanske Filmpulje om støtte til et projekt. Behandlingen omfatter:

  • sagsbehandling i sekretariatet
  • kunstnerisk vurdering hos filmfaglige eksterne konsulenter
  • en fremstilling for Den Vestdanske Filmpuljes bestyrelse

Oplysningerne bliver også anvendt i Den Vestdanske Filmpuljes statistiske undersøgelser og afrapporteringer bl.a. til Det Danske Filminstitut for midler fra Filmaftalen. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Det angivne CVR-nr. og ansøgerens navn vil blive verificeret i forhold til det nationale register for CVR-oplysninger.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Filmloven.

Den Vestdanske Filmpulje er ansvarlig for dine oplysninger, og de er opbevaret sikkert hos vores leverandører.

Dine oplysninger bliver videregivet til:

  • eksterne kunstneriske konsulenter ansat af Den Vestdanske Filmpulje for at kunne behandle din ansøgning til Den Vestdanske Filmpulje om støtte til et projekt.
  • revisionen ifm. regnskabsaflæggelse og revision af Den Vestdanske Filmpuljes aktivitet
  • Rigsrevisionen og Det Danske Filminstitut ifm. kontrol og tilsyn.

De oplysninger, som vi behandler om dig, vil jf. godkendelsen af Ansøgningsportalen blive gemt i 5 år i uændret form og 5 år med et minimum af data, altså i 10 år fra det tidspunkt, din sag er færdigbehandlet.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at Den Vestdanske Filmpulje er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.