Open call: Nye Talenter 2.0

Har I en original idé til en film, og er I et stærkt hold? Så har vi 500.000 DKK til produktion af én low-budget spillefilm. Vi tilbyder udvikling af tre film og finansiering til én original film, der skabes af regionale talenter og et professionelt produktionsselskab.

Ansøgningsfrist: 1. november

Hvem kan søge?

Målgruppen er talenter, der allerede har vist et højt niveau gennem flere produktioner, men som endnu ikke (eller i begrænset omfang) har lavet film, der er udkommet i biografen, primetime-tv eller lignende. Selskaber, der kommer i betragtning, skal have filmproduktion som en del af deres hovederhverv og vil blandt andet blive vurderet på deres bidrag til udviklingen af det regionale filmmiljø.

Hvad skal der ske?

Ansøgerne vurderes på baggrund af pitch og synopsis, hvorefter tre projekter udvælges. De tre hold gennemgår en udviklingsfase, hvortil der er et tilskud til hvert hold på 20.000 DKK. Til foråret udvælges den stærkeste af de tre produktioner, som derefter modtager 500.000 DKK i produktionsstøtte.

Vi forbeholder os ret til ikke at sætte produktionen af spillefilmen i gang, hvis kvaliteten ikke er til det.

Lidt om rammen

Filmen skal være minimum 72 minutter og følge nedenstående budgetramme, som finansieres af Den Vestdanske Filmpulje med mulighed for supplerende udstyrsstøtte fra Aarhus Filmværksted, samt en udstyrsleverandør. Formålet med Nye Talenter 2.0 rækker længere end produktionen af den konkrete film. Projekterne vælges ud fra deres kvaliteter, samt en ambition om, at det næste projekt holdet laver, er en kommerciel produktion, der kan tiltrække finansiering fra tv-stationer, Det Danske Filminstitut og lignende.

Bag Nye Talenter står Aarhus Filmværksted, Filmby Aarhus, MAAN Rental og Den Vestdanske Filmpulje. Første runde af Nye Talenter startede i 2017 med korte formater fra 10-30 minutter.

Det tilbyder vi:

 • Tre projekter får hver 20.000 DKK og gennemgår et udviklingsforløb.
 • Finansiering af én spillefilm med et kontant budget op til 500.000 DKK.
 • Mulighed for supplerende støtte i form af udstyr fra Aarhus Filmværksted og MAAN Rental.
 • Sparring og støtte fra konsulenter.

Vilkår:

 • Filmen skal være minimum 72 minutter.
 • Filmen skal kunne produceres for et kontantbudget som angivet ovenfor.
 • Det er muligt at søge ekstra finansiering fra 3. part ud over kontantstøtten på 500.000 DKK, men det er et krav at Den Vestdanske Filmpuljes vilkår og aftalte tidsplan overholdes, og at den ekstra finansiering ikke forsinker produktionen. Der må ikke være tilknyttet redaktionelle krav til den ekstra finansiering.
 • De bærende kreative talenter skal have vist et højt niveau gennem flere produktioner, men har endnu ikke (eller i begrænset omfang) lavet film, der er udkommet i biografen, prime time-tv eller lignende.
 • Produktionsselskabet skal have en strategi for fortsat samarbejde med talentet/holdet frem mod kommende (kommercielle/finansierede) produktioner.
 • Der stilles krav om, at filmen skal produceres i Den Vestdanske Filmpuljes område, at historien skal udspille sig i Den Vestdanske Filmpuljes område, at producer og instruktør er regionalt forankrede, og at produktionen medvirker til en kreativ opkvalificering i Den Vestdanske Filmpuljes område.
 • For det projekt, der modtager 500.000 DKK gælder det, at 65% af det bevilgede støttebeløb skal bruges i Den Vestdanske Filmpuljes område.
 • Der skal minimum være instruktør, producer, manuskriptforfatter og producent tilknyttet projektet for at kunne søge.
 • Det vil være et krav, at hvert projekt udvikles med en manuskriptforfatter – der ikke er instruktøren selv. Det er ikke et krav, at manuskriptforfatteren er regionalt forankret.
 • Det er kun professionelle produktionsselskaber, der kan ansøge.
 • Den Vestdanske Filmpuljes støttevilkår gælder for projekterne, herunder at der skal aflægges et revideret regnskab for produktionen.

Tidsplan:
1. november kl. 12.00:      Deadline
14. november:                    Senest svar på ansøgning
22. november:                    Obligatorisk opstartsmøde og workshop for de tre udvalgte hold
23. november:                    Individuelle møder med de tre hold
14. nov.-foråret 2019:       Udviklingsforløb
Foråret 2019:                      Modtager af produktionsstøtte på 500.000 DKK offentliggøres

Derefter produktion frem til forventet aflevering og premiere så hurtigt som muligt for projektet.

Sådan ansøger I:

Der ansøges om udviklingsstøtte på baggrund af pitch og synopsis. Se nærmere definition i ansøgningsskemaet:

[OBS. 05-10-18: Linker nu til det rigtige ansøgningsskema. Hvis du har hentet et skema før denne dag skal det erstattes med nedenstående.]

Ansøgningsskema Nyetalenter 2.

Efter udviklingsperioden vil én af de tre projekter blive udvalgt til at modtage 500.000 DKK i produktionsstøtte.

Samarbejdspartnere:

                            

Foto: De udvalgte film fra Nye Talenter 1.0: Lyden af uventet død, Tarek og Game On.