Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne finder du i højre spalte på denne side. Vi modtager ansøgninger fra 14 dage før hver ansøgningsfrist, og du skal altid hente et aktuelt ansøgningsskema her på siden.

Søg støtte her.

 

Særlig mulighed for ansøgning om støtte til udvikling af spillefilm.

Se beskrivelsen her. Ansøgningsfrist er 14. august 2017.

 

Særligt for ansøgning om “topfinansiering”

Det er muligt at søge støtte til spillefilm og tv-serier uden for ansøgningsrunderne. Det forudsætter, at

  • Projektet har sikret min. 70 % af finansieringen.
  • Der er indgået distributionsaftaler for filmen, som sikrer filmen den videst mulige distribution i alle medier og på branchesædvanlige vilkår.
  • At Den Vestdanske Filmpulje vurderer, at produktionen ikke kan afvente sagsbehandlingen i de ordinære ansøgningsrunder.

Ansøgninger om topfinansiering modtages kun efter forudgående aftale. Dette for at sikre, at der er økonomisk råderum til at støtte projektet. Henvendelser om topfinansiering skal ske til mail@filmpuljen.dk.