Skip to content

Ny støttepraksis for regional omsætning og støttebeløb

Billede af optageudstyr

Følgende praksis gælder pr. 1. februar 2021 ved tildeling af produktionsstøtte på 100.000 kr. eller mere.

Ansøgers oplysning om projektets samlede regionale omsætning gøres bindende ved tildeling af støtte. Nedsættes projektets samlede regionale omsætning efterfølgende, bliver støttebeløbet nedsat procentvis tilsvarende. Dette gælder uanset om projektet modtager det fulde ansøgte beløb eller et mindre beløb.

Eksempel: Nedsættes den regionale omsætning efter støttetildeling til 80 % af det oplyste på ansøgningstidspunktet, så nedsættes støttebeløbet tilsvarende til 80 % af den oprindeligt tildelte støtte.
Reguleringen af støttebeløbet vil ske i forbindelse med underskrift af støttetilsagn eller kontrakt, samt ved aflevering af regnskabet.

Det fremgår som et krav i støttevilkårene, at ”der i kunstnerisk, kreativ, teknisk og/eller produktionsmæssig henseende forbruges en andel af produktionsomkostningerne i DVF’s område svarende til det, der er lagt til grund for beslutningen om tildeling af støtte til projektet”, jf.  støttevilkår pkt. 4.4.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.