Skip to content

Ansøgning: Nyt skema med oversigt over regional forankring

Billede af optageudstyr

Fra 1. februar 2021 indføres et supplerende skema til ansøgning om produktionsstøtte. Skemaet giver et samlet overblik over den regionale forankring på en produktion.
Det være sig på tidsplan, økonomi, holdsammensætning, regionale locations/studie og regional forankring i historien.

Skemaet anvendes i forbindelse med ansøgning, kontraktindgåelse og endelig rapportering på færdig produktion og regnskab.

Skemaet er et supplement og en opsummering af oplysninger i ansøgningen med de forventede og senere endelige regionale produktionsforhold.

Skemaet skal give ansøger et samlet overblik over den regionale forankring af en produktion og de eventuelle ændringer, der kommer undervejs i produktionen.

Den Vestdanske Filmpulje vil bruge skemaet som en værktøj i den dialog, der er med producenten om en produktion. Ligeledes skal det bruges til at monitorere og motivere, at de regionale forankringer, der blev ansøgt med, også er dem, der overordnet indfries ved endelig produktion.

Den Vestdanske Filmpulje ønsker ikke at fastlåse produktioner til specifikke regionale personer, regionale funktioner m.m., men ønsker et fokus på at de overordnede regionale forankringer fastholdes på niveau med oplysningerne i ansøgningen.

Ligeledes vil skemaet blive brugt til statistiske formål, når det afleveres som en del af den endelige aflevering af det færdige projekt.

Skemaet vil blive præsenteret til branchemødet den 28. januar, hvor vi ser frem til jeres inputs og svarer på spørgsmål omkring udfyldning, og hvordan det bruges. Læs mere om branchemødet her.

Ansøgere til ansøgningsrunden af 4. februar, der har indsendt ansøgning, inden skemaet er sendt ud, vil blive bedt om at eftersende skemaet.

Skemaet er en forsøgsordning i 2021, der vil blive evalueret i slutningen af året.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ronnie Fridthjof på ronf@aarhus.dk.

Den Vestdanske Filmpulje

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få beskeder om ansøgningsrunder, calls, nyheder, events og meget andet.