Vilkår for støtte

Gældende vilkår for støtte fra Den Vestdanske Filmpulje:

Vilkår for støtte.

Bilag til vilkår for støtte.

For projekter der tildeles støtte fra Filmaftalens regionale midler gælder supplerende vilkår.

 

Vilkår før december 2014:

DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG ELLER INVESTERING – SPILLEFILM

DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE TIL DOKUMENTARFILM (SEP07)

Det vil fremgå af dit støttetilsagn, hvilket sæt vilkår der gælder for dit projekt.