Opslag: Konsulent for dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpulje søger filmkonsulent til dokumentarområdet

Filmkonsulenten har til opgave at varetage den kunstneriske vurdering af ansøgninger om udviklings- og produktionsstøtte. Filmkonsulenten indgår i et tæt samarbejde med sekretariatet, der vurderer de produktionsmæssige og økonomiske forhold omkring produktionen. Beslutninger om projekttilskud indstilles til godkendelse hos bestyrelsen.

Vurderingen af ansøgninger variere med projektets karakter, og kan eksempelvis være:

  • at læse og vurdere manuskripter og projektforslag herunder vurdering af tekstens/idéens udviklingsstadie og potentiale
  • at vurdere de kunstneriske planer for projektets realisation herunder vurdering af stil- og formmæssige valg m.v.
  • at vurdere potentialet i projektets kreative team (forfatter, instruktør, producer og andre ledende kræfter).
  • at bidrage til vurderingen af potentialet i andre typer projekter som festivaler, branchetiltag m.v.

Filmkonsulentens kvalifikationer
Filmkonsulenten skal have dokumenteret erfaring og indsigt i film og/eller tv-produktion, herunder især evne til at vurdere potentialet i indkomne ansøgninger. Vi forventer du har:

  • erfaring i at analysere filmmanuskripter og projektforslag.
  • erfaring i at vurdere det kunstneriske udviklingspotentiale i indkomne ansøgninger.
  • erfaring i at vurdere instruktørens, manuskriptforfatterens og andre ledende kreative kræfters potentiale i forhold til at udvikle historien og realisere projektet.
  • evne til at formulere dig mundtligt og skriftligt på utvetydig, konkret og konstruktiv vis overfor såvel ansøger som bestyrelse.
  • evne og integritet til at træffe beslutninger, der i mange tilfælde må forventes at blive negativt modtaget hos ansøgerne.
  • gode samarbejdsevner og vilje til at indgå i et nært samarbejde med filmpuljens sekretariat.

Det vil være en fordel at du har erfaring fra lignende opgaver andre steder, at du har viden om udviklingen i fortælle- og distributionsformer og du har et aktivt netværk i filmbranchen nationalt og internationalt.

Om Den Vestdanske Filmpulje

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond. Vi støtter spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier og multimedieproduktioner med udviklings- og produktionsstøtte. Støtten gives til kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område. Vi støtter desuden talentfilm, festivalaktiviteter, uddannelse og andre initiativer, der fremmer udviklingen af filmkulturen og produktionsmiljøerne lokalt i Filmpuljens område.

Løn, vilkår og ansøgning
Ydelserne honoreres med en fast timenorm pr. projekt. De fleste opgaver er koncentreret omkring ansøgningsrunderne (typisk feb-marts og sep-okt) og det timetal variere med antallet af ansøgninger.

Filmkonsulenten skal deltage i nødvendige møder med ansøgerne i forbindelse med behandling af ansøgningerne, samt i bestyrelsens møder.

Filmkonsulenten udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra sekretariatet. Der indgås en aftale for en toårig periode med mulighed for forlængelse. Filmkonsulenten refererer til Carsten Holst. Der er ikke tale om en ansættelse, men en konsulentopgave.

Den Vestdanske Filmpuljes sekretariat ligger i Filmby Aarhus. Mødeaktivitet foregår primært i Aarhus.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Steen Risom, tlf. 51575011 eller  Carsten Holst 22138828.

Du skal sende din ansøgning med CV til mail@filmpuljen.dk senest 1/6 kl. 12.00.